Trong doanh nghiệp, kinh doanh phát triển đòi hỏi hệ thống CNTT cũng phải đáp ứng được các mục tiêu ngày càng cao mà tổ chức đặt ra, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ IT đối với khách hàng. Thách thức đặt ra đối với các tổ chức, doanh nghiệp là làm sao hoạt động của hệ thống CNTT không chỉ dừng ở việc phải đảm bảo hoạt động các dịch vụ kinh doanh mà còn phải đảm bảo cả chất lượng của dịch vụ kinh doanh, tiến tới mức cao hơn là CNTT phải trở thành nền tảng cho tính cạnh tranh của các dịch vụ kinh doanh giữa các tổ chức, doanh nghiệp khác nhau.

Vận hành quản lý IT

Nhận thức tầm quan trọng của việc quản trị và vận hành hệ thống CNTT cho doanh nghiệp. Với yêu cầu cho một dịch vụ quản lý IT hiệu quả kèm chi phí hợp lý. Để đạt được những mục tiêu này, CyberLotus cung cấp một giải pháp phù hợp với mọi mô hình kinh doanh. CyberLotus quản lý hệ thống CNTT của khách hàng theo mức độ cam kết dịch vụ như báo cáo tự động, hỗ trợ 24/7, thời gian giải quyết sự cố phát sinh,… CyberLotus cũng cung cấp dịch vụ dự phòng và phục hồi đảm bảo các hoạt động vận hành ở mức cao nhất.

Lợi ích khi sử giải pháp vận hành quản lý IT của CyberLotus

  • Giảm chi phí quản lý hệ thống IT
  • Chi phí đầu tư cố định
  • Đảm bảo mức độ cam kết dịch vụ
  • Khả năng mở rộng và linh hoạt dịch vụ
  • Chủ động trong việc giám sát và vận hành hệ thống IT
  • Cở sở hạ tầng CNTT được kiểm tra và đánh giá liên tục
  • Kỹ sư chuyên nghiệp, chất lượng và chuyên sâu
  • Dịch vụ helpdesk 24h
  • Quản lý chuyên nghiệp
  • Giúp doanh nghiệp tập trung hoạt động kinh doanh

Quý khách hàng, đối tác có nhu cầu vui lòng liên hệ CyberLotus.