Alfresco cho Chính phủ

Tiến tới Dòng chảy số hóa cho tổ chức cơ quan chính phủ

Một số đơn vị doanh nghiệp thuê ngoài hàng đầu trên thế giới tin tưởng Alfresco sẽ mang đến những giải pháp xử lý thông tin để vượt qua những khó khăn trên con đường kinh doanh điện tử.

Công nghệ của Alfresco cung cấp năng lượng cho các hệ thống chuyên dụng và quản lý một số lượng lớn tài liệu và công văn của chính phủ. Nền tảng Alfresco đã đạt được các tiêu chuẩn mở rộng mà các sản phẩm khác không thể cạnh tranh được, bảo vệ các nội dung nhạy cảm và phân loại các nội dung về vấn đề kiểm soát bảo mật cao. Đây cũng là nguồn mở duy nhất được chứng nhận theo tiêu chuẩn U.S. DoD 5015.02 về quản lý dữ liệu.

Alfresco còn giúp chính phủ có thể làm được nhiều hơn với chi phí và nguồn lực ít hơn bằng phương pháp loại trừ các loại giấy tờ, giúp quy trình vận hành trở nên mượt mà và nâng cao khả năng của nguồn mở và công nghệ điện toán đám mây. Các công ty thuê ngoài nằm trong mọi thứ bậc của chính phủ sử dụng Alfresco để hiện đại hoá các chiến dịch, làm việc một cách thông minh và đoàn kết hơn, qua đó đạt được những thành tựu nhất định.

Ngày trước, đây là cách nhanh nhất để vận hành tại chính phủ.

Những ngày tháng đó đã chấm dứt.

Chúng ta đã có một chặng đường dài phát triển từ việc sử dụng chim bồ câu đưa thư, và cách thức hoạt động của chính phủ cũng sẽ dựa vào sự phát triển đó. Alfresco hiện đại hoá việc vận hành tại chính phủ với các nội dung, quy trình và các giải pháp quản trị thông tin một cách tự động để hướng tới việc kinh doanh thông minh và mang lại giá trị cho nhân công nói riêng và đại bộ phận dân cư nói chung. Nền tảng mở, được tích hợp của chúng tôi sẽ loại bỏ hết những lo lắng về những hệ thống công nghệ trước đó và nhanh chóng giúp cho bạn tăng hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và đưa ra các dịch vụ tốt hơn – trong khi đạt được các tiêu chuẩn hiệu quả bảo mật và tuân thủ ở mức độ cao nhất. Chim chóc bây giờ đã trở nên lỗi thời.

Bảo mật, riêng tư và sự tuân thủ đối với Chính phủ

Quản trị tác vụ doanh nghiệp

Quản trị hồ sơ cho Chính phủ

Hiện đại hoá hồ sơ quản lý dữ liệu của Chính phủ