Bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare

Bảo hiểm xã hội CyberCare

Kê khai bảo hiểm xã hội trực tuyến

CyberCare là phần mềm khai bảo hiểm xã hội điện tử được phát triển bởi Công ty Cổ phần CyberLotus, đơn vị đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng triển khai cung cấp dịch vụ IVAN – cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
Phần mềm CyberCare hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động thực hiện tốt nhất việc khai báo các thông tin, nghiệp vụ kê khai bảo hiểm thông qua hệ thống điện tử theo đúng quy trình của cơ quan quản lý BHXH.

Các lợi ích cho doanh nghiệp

Kê khai trực tuyến trên website, không cần cài đặt

An toàn và bảo mật

Giao diện thân thiện với người dùng

Quản lý toàn diện và thông minh

Hỗ trợ khách hàng 24/7