Chăm sóc sức khỏe

Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không phải là một lĩnh vực đơn giản và thường là công việc của những chuyên gia đã được đào tạo bài bản. Nền tảng Decisions (Decisions platform) mang đến giải pháp quy trình làm việc dựa trên quy tắc cho phép người làm việc tăng khả năng kiểm soát trong việc tự động hóa quy trình. 

Lợi ích 

 • Cải thiện quản lý chu kỳ doanh thu
 • Cải thiện kết quả của bệnh nhân
 • Hợp lý hóa nghiên cứu lâm sàng
 • Chia sẻ dữ liệu và luôn tuân thủ

Ai nên sử dụng Decisions?

 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và theo dõi sức khỏe
 • Nhà cung cấp dịch vụ y tế tại nhà
 • Nhà cung cấp chương trình chăm sóc sức khỏe, nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc được quản lý và mạng lưới nhà cung cấp
 • Nhà nghiên cứu lâm sàng

Cải thiện quản lý chu kỳ doanh thu của bạn

Từ chăm sóc dạng cấp cứu cho đến dài hạn, Decisions hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu hóa hiệu quả chu kỳ doanh thu của họ. Tính linh hoạt của Decisions làm cho nền tảng này trở nên lý tưởng để tự động hóa các quy trình thanh toán và bồi hoàn phức tạp này.

Tối ưu hóa thanh toán y tế

Định giá và thanh toán theo thủ tục có thể là vấn đề  phức tạp với nhiều người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện nay. Nền tảng Decisions giúp quản lý quy trình lập hóa đơn để đảm bảo việc lập hóa đơn và thanh toán diễn ra nhanh chóng, chính xác. Không cần mã hóa, các chuyên gia được trao quyền để viết các quy tắc nhằm tối ưu hóa quy trình.

Giảm tỷ lệ từ chối hoàn trả

Nền tảng Decisions giúp giảm tỷ lệ từ chối lần đầu, cho phép thanh toán nhanh hơn và ít phải theo dõi hơn. Với công cụ quy tắc Decisions giám sát quá trình yêu cầu và tiếp tục xây dựng quy tắc đảm bảo độ chính xác, tỷ lệ từ chối giảm xuống trong khi hiệu quả tăng lên.

Quản lý Bộ sưu tập Hiệu quả hơn

Công cụ quy tắc Decisions (Decisions rules engine) đang giúp các bộ phận thu thập quản lý phạm vi tiếp cận của họ. Kế hoạch theo dõi dựa trên quy tắc cho phép tạo nhiệm vụ dựa trên thời gian / ngày để theo dõi các yêu cầu cụ thể.

Cải thiện kết quả của bệnh nhân

Các quy tắc của nền tảng quy trình làm việc Decisions là lý tưởng cho các quy trình phức tạp và phải thích ứng với môi trường thay đổi. Khả năng thích ứng của công cụ quy tắc Decisions có thể cải thiện kết quả của bệnh nhân theo nhiều cách khác nhau.

Hỗ trợ quyết định lâm sàng

Sự tương tác giữa bệnh nhân và các chuyên gia y tế là cần thiết và các bác sĩ liên tục thu thập và đánh giá dữ liệu trong thời gian thực. Quy trình làm việc linh hoạt của Decisions cho phép các bác sĩ và y tá thúc đẩy quá trình trong khi dựa vào hệ thống hỗ trợ lâm sàng dựa trên quy tắc để cung cấp hướng dẫn.

Thực hiện lịch trình điều trị và nhắc nhở hoạt động

Theo dõi và lên lịch điều trị, chẳng hạn như tự động lên lịch tiêm chủng khi đến hạn, đảm bảo việc chăm sóc không bị bỏ sót. Các ứng dụng chăm sóc sức khỏe hoặc ngoại trú cũng có thể sử dụng Decisions để xây dựng quy tắc và lời nhắc nhằm giúp bệnh nhân tuân theo chỉ định của bác sĩ hoặc quản lý các bệnh mãn tính.

Cải thiện khả năng thu thập dữ liệu EHR

Công cụ quy tắc Decisions có thể giúp thực thi các tiêu chuẩn EHR từ việc nhập dữ liệu thông qua lưu trữ đến kết nối giao diện với các hệ thống chăm sóc sức khỏe khác. Tính linh hoạt của nền tảng cũng có thể hỗ trợ các quy trình làm việc tùy chỉnh.

Hỗ trợ

 • Các học viên ghi lại dữ liệu
 • Thiết bị y tế từ xa để báo cáo dữ liệu bệnh nhân nội trú
 • Bảng câu hỏi động

Hợp lý hóa nghiên cứu lâm sàng

Tận dụng các quy tắc để quản lý các thử nghiệm lâm sàng và nghiên cứu y tế. Tính mạnh mẽ của nền tảng Decisions hỗ trợ các nghiên cứu khoa học phức tạp lớn.

 • Triển khai bảng câu hỏi động để thu thập dữ liệu thích hợp
 • Tự động hóa việc ghi danh những người tham gia nghiên cứu
 • Tự động hóa quy trình nghiên cứu để có dữ liệu dễ hành động hơn
 • Cho phép các nhà nghiên cứu xây dựng các biểu mẫu chỉnh sửa và duy trì eCRF

Chia sẻ dữ liệu và luôn tuân thủ với Tích hợp hệ thống và ETL

Do sự phức tạp của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhu cầu chung là các hệ thống khác nhau phải tương tác.Nền tảng Decisions có thể giúp hệ thống và mọi người giao tiếp với nhau, đặc biệt nếu các hành động được yêu cầu bởi các cá nhân hoặc nếu dữ liệu cần được chuyển đổi trong quá trình thực hiện.

Hỗ trợ HL7 & FHIR

Công cụ tích hợp Decisions HL7 giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kết nối các hệ thống khác nhau để giảm chi phí nhập dữ liệu và tỷ lệ lỗi. Kết nối các hệ thống như:

 • Thực hành hệ thống quản lý
 • Hệ thống kế thừa
 • Hệ thống thanh toán

Đảm bảo tuân thủ

Công cụ quy tắc Decisions cho phép khách hàng chăm sóc sức khỏe tùy chỉnh và tự động hóa quy trình làm việc thực thi các tiêu chuẩn HIPAA mọi lúc, tăng cường hiệu suất mà không ảnh hưởng đến việc tuân thủ.