Trang chủ Giải pháp Chứng thực chữ ký số

Chứng thực chữ ký số

Đến nay chữ ký số đã trở thành khái niệm phổ biến và quen thuộc với người sử dụng, tuy nhiên khái niệm dịch vụ chứng thực chữ ký số vẫn còn khá xa lạ và chưa được hiểu đúng.

Chứng thực chữ ký số: là một loại hình dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử, do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp cho thuê bao dễ xác thực việc thuê bao là người đã ký số trên thông điệp dữ liệu. Dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm:

  • Tạo cặp khóa hoặc hỗ trợ tạo cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa bí mật cho thuê bao;
  • Cấp, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chứng thư số của thuê bao;
  • Duy trì trực tuyến cơ sở dữ liệu về chứng thư số;
  • Cung cấp thông tin cần thiết để giúp chứng thực chữ ký số của thuê bao đã ký số trên thông điệp dữ liệu;
  • Những dịch vụ khác có liên quan theo quy định
chứng thực chữ ký số

Bản chất của chứng thực chữ ký số tương tự như cấp con dấu và xác nhận con dấu của người đóng dấu, cung cấp bằng chứng cho sự nhận diện của một đối tượng. Chứng thực chữ ký số  giải quyết vấn đề mạo danh, giúp cho cho người nhận thông tin biết thông tin từ đâu cung cấp và tin tưởng vào bên cung cấp thông tin trong các giao dịch điện tử.

Hiểu được tầm quan trọng của việc chứng thực chữ ký số CyberLotus cung cấp các giải pháp mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Quý khách hàng, đối tác có nhu cầu vui lòng liên hệ CyberLotus.