Trang chủ Tin tức & sự kiện Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy phải đáp ứng những điều kiện gì?

Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy phải đáp ứng những điều kiện gì?

>> Xem thêm: Niêm phong chứng từ điện tử phải đảm bảo những điều kiện gì?

Việc chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử đang trở thành xu thế tất yếu đối với các doanh nghiệp. Chứng từ điện tử giúp các doanh nghiệp giảm thời gian chi phí thực hiện thủ tục hành chính, giúp cơ quan quản lý tăng hiệu quả quản lý nhà nước, bớt phiền hà nhũng nhiễu khi giảm tiếp xúc giữa người dân, DN với công chức trong làm thủ tục.

Hiện nay nhu cầu về chuyển đổi chứng từ giấy chuyển thành chứng từ điện tử của các doanh nghiệp đang tăng nhanh. Vậy, việc chuyển đổi này cần đáp ứng những điều kiện gì?

chứng từ điện tử

Về phương thức chuyển đổi:

Chứng từ giấy được chuyển thành điện tử bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên hệ thống thông tin, hoặc

Nội dung của chứng từ giấy được chuyển thành dữ liệu để lưu vào hệ thống thông tin.

Điều kiện chuyển đổi:

Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

  • Phản ánh đầy đủ nội dung của chứng từ giấy;
  • Cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức thực hiện (hoặc chịu trách nhiệm về) việc chuyển đổi chứng từ giấy thành chứng từ điện tử ký số trên chứng từ điện tử sau khi được chuyển đổi từ chứng từ giấy hoặc được xác thực bằng một trong các biện pháp xác thực quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Nghị định này;
  • Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy có giá trị như chứng từ giấy trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Lưu ý: Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy có giá trị như chứng từ giấy trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Trên đây là những quy định về phương thức chuyển đổi, điều kiện chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử, hi vọng giúp các doanh nghiệp có thể nắm rõ những quy định trong việc chuyển đổi để áp dụng cho doanh nghiệp mình một cách nhanh chóng, chính xác.

Bài viết cùng chuyên mục