Văn phòng điện tử CyberOffice

CyberOffice là giải pháp văn phòng điện tử được xây dựng trên nền Web bao gồm hơn 20 chức năng như: lịch cơ quan, tin tức, quản lý công việc, quy trình, hồ sơ tài liệu, quản lý công văn, nhân sự… CyberOffice là văn phòng điện tử kết nối các phòng ban, chi nhánh để truyền thông nội bộ, quản lý và điều hành tác nghiệp. Đây là một giải pháp thuần Việt dễ triển khai và sử dụng, đã và đang được hàng ngàn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng trong đó có nhiều ngân hàng và tổng công ty và là Giải pháp văn phòng điện tử được ứng dụng nhiều nhất tại Việt Nam.

Lợi ích sử dụng

  • Công cụ hỗ trợ làm việc trực tuyến và điều hành trực tuyến
  • Kết nối văn phòng với nhau
  • Chuẩn hóa các Quy trình, chính sách, biểu mẫu…
  • Công cụ giúp tăng hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí (in ấn, đi lại…), truyền thông nhanh và chính xác, bảo mật và an toàn thông tin.
  • Là môi trường để các thành viên chia sẻ tri thức với nhau.
  • Xây dựng một nét văn hoá mới, giúp bỏ đi thói quen làm việc trên các phương tiện thủ công, xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và ưu việt hơn.

CyberOffice được cài đặt trên máy chủ

  • Window Server
  • Cơ sở dữ liệu SQL Server
  • Ứng dụng server: IIS

Người dùng truy cập  phần mềm bằng