Trang chủ Dịch vụ Đào tạo CNTT

Đào tạo CNTT

CyberLotus cung cấp dịch vụ đào tạo, thực hiện các khoá học bổ trợ các kiến thức căn bản và nâng cao cần thiết với mục tiêu

  • Trang bị và hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng cho một nhà quản lý CNTT chuyên nghiệp;
  • Nâng cao năng lực hoạch định và quản lý nguồn lực CNTT (con người, đầu tư, công nghệ, hạ tầng) của doanh nghiệp;
  • Phát triển tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch, dự án và giải pháp CNTT phù hợp với nhu cầu và định hướng hoạt động của lãnh đạo doanh nghiệp;
  • Tiếp cận xu hướng xây dựng hệ thống thông tin tổng thể phục vụ quản lý, điều hành, giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
  • Định hình yêu cầu về khung kỹ năng và đánh giá hiệu quả, từ đó xây dựng hình ảnh nhà quản lý CNTT thành công.

Quý khách hàng, đối tác có nhu cầu vui lòng liên hệ CyberLotus.