Decisions – Công cụ quy trình làm việc

Các bước quy trình làm việc được tạo sẵn

 • Tạo quy trình làm việc bằng cách thêm các bước vào sơ đồ, định cấu hình thuộc tính và đính kèm các bước theo trình tự
 • Tận dụng hơn 3.000 bước được xây dựng sẵn để dễ dàng kết hợp các tương tác giữa con người và hệ thống, thao tác dữ liệu, lập quy trình làm việc, phân nhánh, hợp nhất và nhiều loại tương tác khác

Hợp tác kinh doanh và CNTT

 • Giúp các nhóm Kinh doanh và CNTT dễ dàng cộng tác hiệu quả hơn
 • Quy trình được trình bày bằng đồ thị dễ hiểu
 • Những thiết kế bạn xây dựng là sự triển khai vì các sơ đồ, quy tắc và biểu mẫu bạn thiết kế cũng hoạt động và thực thi

Chức năng quy trình làm việc linh hoạt

 • Tạo biểu mẫu với Trình thiết kế biểu mẫu của chúng tôi hoặc tích hợp các biểu mẫu bên ngoài
 • Kết hợp danh sách nhiệm vụ, thông tin liên lạc, tương tác của người dùng, tự động hóa quy trình và nhiều yếu tố khác để giải quyết tất cả các quy trình của bạn — từ đơn giản đến phức tạp
 • Xây dựng quy trình làm việc tuần tự hoặc không tuần tự /quy trình làm việc dựa trên tình huống

Theo dõi phiên bản

 • Tự động giữ các phiên bản cũ khi lưu bất kỳ thay đổi cấu hình nào
 • Tùy ý yêu cầu nhà cung cấp thêm ghi chú mô tả thay đổi khi họ thực hiện thay đổi
 • Xem các phiên bản cũ, so sánh với phiên bản hiện tại và hoàn nguyên phiên bản đang hoạt động để trở thành phiên bản hiện tại

Công cụ quy tắc tích hợp

Sử dụng công cụ quy tắc tích hợp để làm cho quy trình công việc có tính tương tác hơn, thông minh và linh hoạt hơn.

Lưu trữ dữ liệu và sự linh hoạt của dữ liệu

 • Sử dụng, thay đổi và lưu trữ dữ liệu từ nhiều cơ sở dữ liệu SQL và không phải SQL
 • Dễ dàng truy cập và phân tích dữ liệu bằng chức năng báo cáo được thiết kế sẵn hoặc các công cụ bên ngoài vì Nền tảng Quyết định (The Decisions Platform) lưu trữ tất cả dữ liệu trong cấu trúc dữ liệu quan hệ được chuẩn hóa

Lập bản đồ dữ liệu và thiết kế dữ liệu

 • Lập bản đồ và sử dụng dữ liệu từ các hệ thống bên ngoài với Trình lập bản đồ dữ liệu trực quan (Visual Data Mapper) của chúng tôi, cho phép các nhà phân tích kinh doanh và nhà phát triển CNTT lập bản đồ trực quan và chuyển đổi dữ liệu từ cấu trúc này sang cấu trúc khác mà không cần mã hóa
 • Thiết lập các luồng quy trình tự động thu thập dữ liệu hoặc tệp từ cơ sở dữ liệu, bảng tính và biểu mẫu bên ngoài

Sử dụng lại các mẫu quy trình làm việc

 • Đánh dấu quy trình công việc là ‘mẫu’, để chúng có thể được sử dụng lại nguyên trạng hoặc được sửa đổi để hỗ trợ quy trình khác
 • Tạo mẫu để đáp ứng các quy trình như phê duyệt, mua hàng và các yêu cầu chung

Kiểm tra tích hợp

Kiểm tra và gỡ lỗi tất cả các thành phần ứng dụng (quy tắc, luồng, biểu mẫu) trong cùng một giao diện đồ họa mà các ứng dụng được xây dựng.