FIREWALL ANALYZER

Phần mềm quản lý cấu hình và phân tích nhật ký thiết bị bảo mật mạng giúp quản trị viên mạng hiểu được băng thông đang được sử dụng như thế nào trong mạng của họ

FIREWALL ANALYZER LÀ GÌ ?

Firewall Analyzer là phần mềm quản trị bảo mật mạng. Sản phẩm phân tích các chính sách, cấu hình và các bản ghi log của thiết bị firewall. Với tính năng phân tích chính sách và cấu hình firewall, bạn có thể điều chỉnh hiệu suất thiết bị firewall để tăng cường bảo mật mạng. Với tính năng phân tích log thiết bị bảo mật, sản phẩm tạo các báo cáo về bảo mật và các báo cáo này sẽ gúp bạn hạn chế tối đa mối đe dọa bảo mật bên ngoài.Ngoài ra, sản phẩm cũng tạo các báo cáo lưu lượng giúp giám sát bất thường mạng và theo dõi ngưỡng.

TÍNH NĂNG

Mở các giá trị thực của các thiết bị bảo mật của bạn

  • Hỗ trợ một mảng  lớn của thông số log thiết bị an ninh i bao gồm tường lửa, VPN, IDS / IPS và máy chủ proxy 
  • Cung cấp một loạt các báo cáo cho giám sát mối đe dọa bên ngoài, quản lý thay đổi và tuân thủ quy định

Attractive TCO và Rapid ROI

  • Không có phần cứng bổ sung cần thiết, chi phí nhập tối thiểu và bảo trì mô hình thuê bao gồm đảm bảo một TCO thấp 
  • Giá cả cạnh tranh. triển khai nhanh chóng, kết quả tức thì, giảm IT trên không đảm bảo ROI nhanh

Gặp gỡ doanh nghiệp năng động một cách nhanh chóng

  • Nhanh chóng biến đổi log thiết bị thông số an ninh vào thông tin hành động 
  • Tạo ra các báo cáo trong định dạng thân thiện với người sử dụng như những định dạng CSV, PDF

Cải thiện năng suất cho IT/ MSSP

  • Từ việc triển khai sản phẩm để tạo báo cáo trong vài phút! 
  • Cảnh báo thời gian thực cho các sự kiện an ninh cho phép CNTT để đáp ứng ngay lập tức với các mối đe dọa an ninh.