Trang chủ Giải pháp Định danh và xác thực điện tử Giải pháp IDM & IAM (Identity and Access Management)

Giải pháp IDM & IAM (Identity and Access Management)

NetIQ Identity and Access Management
Một nền tảng linh hoạt để quản lý vòng đời nhận dạng hoàn chỉnh của người dùng, thiết bị, mọi thứ và dịch vụ.

Chúng tôi biết rằng khi các tổ chức áp dụng tư duy lấy bản sắc làm trung tâm, nó sẽ giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy đổi mới và tăng giá trị doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng danh tính tạo nên sức mạnh cho mọi thứ. Chuyên môn lấy danh tính thích ứng làm trung tâm của chúng tôi cung cấp cho các tổ chức một nền tảng tích hợp cho Quản lý danh tính, quyền truy cập và đặc quyền để thúc đẩy hệ sinh thái CNTT hiện đại. Các giải pháp của chúng tôi thúc đẩy sự đổi mới kinh doanh của bạn sẽ cung cấp lợi thế cạnh tranh mà tổ chức của bạn cần để phát triển.

Cung cấp cho người dùng quyền truy cập nhanh chóng và an toàn

 • Truy cập an toàn thông qua phương pháp Zero Trust
 • Kiểm soát truy cập thích ứng dựa trên rủi ro
 • Tăng cường xác thực và ủy quyền và cung cấp trải nghiệm người dùng tích cực khi làm như vậy
 • Cung cấp cho người dùng quyền truy cập nhanh chóng và an toàn vào tài nguyên họ cần
 • Đáp ứng sự mong đợi của người dùng trong suốt hành trình chuyển đổi kỹ thuật số
 • Tối đa hóa các công nghệ hiện có của bạn kết nối cũ với mới
 • Bảo mật và quản lý các API thuộc bất kỳ loại nào – đám mây, SaaS, dịch vụ web, dịch vụ vi mô hoặc IoT
 • Nâng cao lên bảo mật nhận biết ngữ cảnh

Tăng tốc – Quản trị – Linh hoạt.

 • Quản trị danh tính thích ứng
 • Tuân thủ liên tục với dữ liệu nhận dạng thời gian thực và quản trị thích ứng
 • Phân tích danh tính nâng cao để hỗ trợ quyết định và hiểu biết về quản trị
 • Linh hoạt để thích ứng với cách tổ chức của bạn hoạt động
 • Nền tảng tập trung và có khả năng mở rộng cao cung cấp phương pháp tiếp cận Zero Trust

Kiểm soát và giám sát người dùng có đặc quyền

 • Quản lý đặc quyền thích ứng
 • Giảm thiểu rủi ro sự cố mạng liên quan đến đặc quyền
 • Thông minh và khả năng hiển thị của vòng đời nhận dạng đặc quyền
 • Mức độ chi tiết đặc quyền
 • Khả năng vượt trội của các hệ thống và ứng dụng được hỗ trợ
 • Trải nghiệm tốt hơn với tính năng giám sát phiên đặc quyền không xâm phạm
 • Tự động hóa quy trình làm việc tích hợp sẵn an toàn, hiệu quả và nhất quán
 • Giảm thời gian kiểm tra và báo cáo chứng thực