Trang chủ Giải pháp Số hóa & chuyển đổi số Quản lý các quy trình nghiệp vụ (BPM)

Quản lý các quy trình nghiệp vụ (BPM)

Quản lý các quy trình nghiệp vụ là một thách thức rất lớn trong hầu hết các tổ chức. Nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng đó là một khoản chi phí lớn hoặc nó chỉ xứng đáng với những quy trình lớn. Tuy nhiên, BPM rất quan trọng cho dù quy mô doanh nghiệp của bạn là bao nhiêu.

Quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM) có nghĩa là gì?

Quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM) là một kỷ luật tổ chức trong đó một công ty lùi lại một bước và xem xét tất cả các quy trình này một cách tổng thể và riêng lẻ. Nó phân tích tình trạng hiện tại và xác định các lĩnh vực cần cải tiến để tạo ra một tổ chức hiệu quả và hiệu quả hơn.

Bước 1 : Thiết kế

Hầu hết các quy trình bao gồm một biểu mẫu để thu thập dữ liệu và một quy trình làm việc để xử lý nó. Xây dựng biểu mẫu của bạn và xác định ai sẽ sở hữu từng nhiệm vụ trong quy trình làm việc.

Bước 2 : Mô hình

Trình bày quy trình trong một bố cục trực quan. Sửa các chi tiết như thời hạn và điều kiện để đưa ra ý tưởng rõ ràng về chuỗi sự kiện và luồng dữ liệu trong suốt quy trình.

Bước 3 : Thực hiện

Thực thi quy trình bằng cách thử nghiệm nó trực tiếp với một nhóm nhỏ trước và sau đó mở nó cho tất cả người dùng. Đảm bảo rằng bạn hạn chế quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm.

Bước 4 : Theo dõi

Theo dõi quá trình khi nó chạy qua quy trình làm việc. Sử dụng các chỉ số phù hợp để xác định tiến độ, đo lường hiệu quả và xác định vị trí tắc nghẽn.

Bước 5 : Tối ưu hóa

Khi bạn phân tích, hãy lưu ý bất kỳ thay đổi nào cần thực hiện đối với biểu mẫu hoặc quy trình làm việc của bạn để làm cho chúng hiệu quả hơn. Xem xét các bước cải tiến quy trình kinh doanh.

Một số lợi ích chính của việc sử dụng BPM trong doanh nghiệp của bạn:

  • Kiểm soát các quy trình hỗn loạn và khó sử dụng
  • Tạo, lập bản đồ, phân tích và cải tiến quy trình kinh doanh
  • Thực hiện các hoạt động hàng ngày hiệu quả hơn
  • Thực hiện các mục tiêu lớn hơn của tổ chức
  • Tiến tới chuyển đổi số
  • Cải thiện và tối ưu hóa các hoạt động
  • Theo dõi chặt chẽ các mục riêng lẻ khi chúng di chuyển qua quy trình làm việc

Với kinh nghiệm triển khai tư vấn CyberLotus sẽ đem đến cho khách hàng giải pháp tốt nhất về Quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM)