Quản lý các quy trình nghiệp vụ (BPM)

Chăm sóc sức khỏe

Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không phải là một lĩnh vực đơn giản và thường là công việc của những chuyên gia đã được đào tạo bài bản. Nền tảng Decisions (Decisions platform) mang đến giải pháp quy trình làm việc dựa trên quy tắc cho phép người làm việc tăng khả […]

Dịch vụ tài chính

Nền tảng Decisions cho phép các tổ chức trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tạo ra quy trình làm việc dựa trên quy tắc đủ linh hoạt để hỗ trợ các sản phẩm mới trong thị trường đang thay đổi và cung cấp dịch vụ khác biệt, đồng thời giảm chi phí và rủi […]

Decisions – Công cụ quy trình làm việc

Các bước quy trình làm việc được tạo sẵn Tạo quy trình làm việc bằng cách thêm các bước vào sơ đồ, định cấu hình thuộc tính và đính kèm các bước theo trình tựTận dụng hơn 3.000 bước được xây dựng sẵn để dễ dàng kết hợp các tương tác giữa con người và […]

Công cụ quy tắc kinh doanh (Business Rules Engine)

Các quy trình mạnh mẽ  Xây dựng các quy tắc kinh doanh dễ dàng như vẽ trên bảng hoặc gửi một email. Tận dụng lợi thế của hàng nghìn tùy chọn cho các kiểu và loại quy tắc hoặc tạo của riêng bạn: Quy tắc phát biểu (Statement Rules)Bảng sự thật (Truth tables)Quy tắc ma […]