Giải pháp Voice Biometrics

Sinh trắc học đa phương thức

 • Khớp giọng nói thụ động
 • Hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ
 • Khớp giọng nói chủ động
 • Bao gồm hỗ trợ cho các cụm từ thông hành tùy chỉnh
 • Xác thực sinh trắc học phía máy chủ và thiết bị
 • Xác thực trong băng và ngoài băng

Đăng ký và xác thực chéo

Để có một cái nhìn chính, duy nhất về khách hàng của bạn trên tất cả các kênh và cuộc trao đổi

 • Tương tác với trung tâm liên hệ
 • Tương tác ứng dụng di động
 • Tương tác web di động và máy tính để bàn
 • Tương tác trực tiếp tại các địa điểm thực tế

Phòng chống gian lận

 • Phát hiện sống động sinh trắc học thụ động và chủ động
 • Tổng hợp giọng nói và phát hiện lại
 • Để giảm thiểu hành vi giả mạo và dừng danh tính tổng hợp

Hỗ trợ cho tất cả các kênh thoại và các loại thiết bị

 • Dịch vụ điện thoại cũ thông thường
 • Thoại qua IP
 • Thoại qua Wifi
 • Thoại qua LTE
 • Trợ lý giọng nói
Ứng dụng DaonCollect – Ghi lại các mẫu giọng nói trong một ứng dụng
Khả năng tích hợp với ứng dụng di động
Khả năng tích hợp với tổng đài IVR