Giải pháp xác thực FIDO


▪ CyberFIDO là giải pháp định danh điện tử với công nghệ theo tiêu chuẩn FIDO UAF để xác thực/định danh người dùng và được tích hợp với Core Banking ứng dụng cho hệ thống Internet/Mobile Banking hiện hành của các ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc cho các website thương mại điện tử, công ty chứng khoán cần đến sự xác thực người dùng cuối. CyberFIDO bao gồm thành phần xác thực và ký số trên di động và thành phần CyberFIDO Service tích hợp tại Core Server của ngân hàng.
▪ CyberFIDO đáp ứng yêu cầu “Giao dịch loại D” theo QĐ/630-NHNN về việc xác thực điện tử và ký giao dịch bằng thiết bị U2F/UAF và bằng chứng thư số, là môi trường tích hợp cần thiết cho các ứng dụng ngân hàng, tổ chức tín dụng nhằm đem lại độ bảo mật cao nhất tại thời điểm hiện tại cho các giao dịch điện tử giữa ngân hàng và người dùng.
▪ CyberFIDO đã được cấp chứng chỉ bảo mật của liên minh FIDO, có sự tham gia của các tổ chức công nghệ hàng đầu thế giới cả về phần mềm, phần cứng lẫn ứng dụng như Google, Microsoft, Intel, ARM, Samsung, Qualcomm, LG, NXP, Facebook, Twitter, Paypal, Visa Card, Master Card, Bank of America…