Giải pháp đa dạng, toàn diện

Giải pháp được thiết kế dựa trên yếu tố phù hợp, thông minh – điều mà doanh nghiệp cần ở một phần mềm toàn vẹn.

Giải pháp

CyberLotus cung cấp hệ thống giải pháp đa dạng, toàn diện, phù hợp với từng quy mô và đặc thù doanh nghiệp.

Quản lý định danh (IdM)

Xác thực tập trung (SSO)

Hệ thống CA

Hệ thống RSSP

ManageEngine ITSM

ManageEngine ITOM