Hoạt động nội bộ

10-nam-vung-buoc-mot-chang-duong

10 năm – vững bước một chặng đường

Mười năm, một khoảng thời gian tuy chưa dài để viết lên lịch sử, nhưng đã có ý nghĩa lớn lao để đánh dấu mốc son trưởng thành của một tập thể, một công ty. Để nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển đáng tự hào của CyberLotus trong suốt mười năm qua, […]
cyberlotus-to-chuc-chuong-trinh-tong-ket-2020-trien-khai-2021

CyberLotus tổ chức chương trình Tổng kết 2020 – Triển khai 2021

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện tuân thủ đúng yêu cầu của chính phủ về hạn chế tiếp xúc và phòng chống dịch bệnh nên buổi lễ tổng kết năm 2020 được tổ chức muộn so với dự kiến ban đầu.
cyberlotus-to-chuc-truong-trinh-trung-thu-gan-ket-gia-dinh-tren-het

CyberLotus tổ chức trương trình “Trung thu gắn kết – Gia đình trên hết”

Vừa qua, Công ty Cổ phần CyberLotus đã tổ chức chương trình “trung thu gắn kết – Gia đình trên hết” cho toàn thể cán bộ nhân viên cùng toàn thể gia đình.
cyberlotus-to-chuc-du-lich-he-sam-son-2020

CyberLotus tổ chức du lịch hè Sầm Sơn 2020

Vừa qua Công ty Công ty Cổ phần CyberLotus đã tổ chức tham quan du lịch hè năm 2020 cho Cán bộ nhân viên và ra mắt sản phẩm mới của CyberLotus tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.