Trang chủ Sản phẩm Thiết bị chữ ký số & an ninh mạng Thiết bị phân tích mạng Mạng lưới toàn công ty kết nối nhiều chi nhánh kinh doanh × SYNESIS

Mạng lưới toàn công ty kết nối nhiều chi nhánh kinh doanh × SYNESIS

Trước khi sử dụng SYNESIS

Khi chất lượng kết nối kém hoặc xảy ra vấn đề về bảo mật, người quản trị hệ thống phải dành nhiều thời gian cho việc kiểm tra một lượng gói dữ liệu khổng lồ để tìm ra nguyên nhân cốt lõi.

Sau khi sử dụng SYNESIS

SYNESIS xử lý thông tin trong quá trình bắt lưu lượng, các thông tin xử lý ví dụ như thông tin trang web, thông tin ứng dụng và thông tin máy chủ cùng với thông tin về thời gian. Thiết bị giúp người quản trị hệ thống tìm ra gói tin đang có vấn đề một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.