NETFLOW ANALYZER

Công cụ phân tích lưu lượng hoàn chỉnh, tận dụng các công nghệ  dựa trên dòng chảy của lưu lượng mạng để có thể cung cấp khả năng hiển thị thời gian thực và hiệu suất băng thông mạng

NETFLOW ANALYZER LÀ GÌ ?

NetFlow Analyzer là công cụ phân tích lưu lượng qua luồng gói tin (flow) thời gian thực, cung cấp khả năng quan sát toàn diện vào hoạt động hiệu suất băng thông và lưu lượng mạng theo thời gian thực với các đồ thị có thể tùy biến, các cảnh báo theo ngưỡng và các báo cáo về hoạch định dung lượng. NetFlow Analyzer xác định và khắc phục sự cố các bất thường trong mạng và các cuộc tấn công zero-day trước khi ảnh hưởng tới người dùng cuối và truy cập chi tiết từng thông số để tìm ra nguyên nhân gốc vấn đề với các chẩn đoán nâng cao.

TÍNH NĂNG

Giám sát băng thông & phân tích lưu lượng

  • Giám sát băng thông mạng và các mô hình lưu lượng ở cấp độ interface cụ thể.
  • Đi sâu vào chi tiết cấp độ interface để dò tìm các mô hình mạng và hiệu suất thiết bị.
  • Nhận biết băng thông mạng thời gian thực với các báo cáo chi tiết sơ bộ trong một phút.

Thẩm định mạng và phân tích bảo mật

  • Phát hiện một loạt các mối đe dọa an ninh bên ngoài và nội bộ bằng cách sử dụng công nghệ “Continuous Stream Mining Engine”.
  • Theo dõi các dấu hiệu bất thường trong mạng vượt qua được tường lửa.
  • Xác định các dấu hiệu bất thường nhạy cảm với bối cảnh và các lỗ hổng xâm nhập chưa được khắc phục sử dụng NetFlow Analyzer.

Giám sát hướng vào và định hình lưu lượng App

  • Ghi nhận và phân lớp các ứng dụng không theo tiêu chuẩn chiếm dụng băng thông mạng sử dụng Netflow Analyzer.
  • Cấu hình lại các chính sách với kỹ thuật định hình lưu lượng qua danh sách kiểm soát truy cập (ACL) hoặc các chính sách theo lớp để giành quyền kiểm soát các ứng dụng cần băng thông.
  • NetFlow Analyzer thúc đẩy Cisco NBAR cung cấp cho bạn khả năng quan sát sâu rộng lưu lượng layer 7 và ghi nhận các ứng dụng sử dụng những số cổng độnghoặc ẩn sau các cổng phổ biến.