OPMANAGER

Giải pháp giám sát mạng và máy chủ thời gian thực cung cấp thông tin chi tiết hơn qua trên bộ cơ sở hạ tầng mạng

OPMANAGER LÀ GÌ ?

OpManager là giải pháp giám sát mạng và máy chủ thời gian thực cung cấp thông tin chi tiết hơn qua trên bộ cơ sở hạ tầng mạng. Sản phẩm bao gồm nhiều tính năng như giám sát mạng chủ động và phản ứng thời gian thực, giám sát máy chủ vật lý & ảo, số liệu trình bày trực quan đa dạng qua các bảng số liệu trực tiếp và đồ thị, các cảnh báo theo ngưỡng, hệ thống quản trị lỗi thông minh và các báo cáo đã thiết kế sẵn.

TÍNH NĂNG

GIÁM SÁT MẠNG VÀ MÁY CHỦ

Giám sát các gói tin bị mất, thời gian phản hồi, hiệu suất của các thiết bị như router, switch, server và máy ảo

PHÂN TÍCH BĂNG THÔNG

Phân tích tiêu thụ băng thông của người dùng và ứng dụng thông qua Netflow, IP FIX và dặng lưu lượng

QUẢN LÝ LOG TƯỜNG LỬA

Thu thập, phân tích và lưu trữ log tường lửa cho việc bảo mật

QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Sao lưu, khôi phục cấu hình từ web GUI. Nhận thông báo từ những thay đổi không xác thực

QUẢN LÝ SWITCH & ĐỊA CHỈ IP

Quản lý địa chỉ IP. Theo dõi switch và các thiết bị nối tới nó

QUẢN LÝ LỖI

Thiết lập nhiều mức độ ngưỡng để thông báo lỗi tại từng giai đoạn thông qua email và SMS