PATCH MANAGER PLUS

Giải pháp về bản vá trên cả hai nền tảng cài đặt trên máy và trên đám mây, được thiết kế để cung cấp các doanh nghiệp với một giao diện tập trung cho tất cả các công việc quản trị bản vá

PATCH MANAGER PLUS LÀ GÌ?

Patch Manager Plus một giải pháp về bản vá trên cả hai nền tảng cài đặt trên máy và trên đám mây, được thiết kế để cung cấp các doanh nghiệp với một giao diện tập trung cho tất cả các công việc quản trị bản vá. Sản phẩm hoạt động trên khắp các nền tảng, giúp bạn vá cho Windows, Mac, Linux và hơn 300 ứng dụng bên thứ ba. Bạn có thể tự động hóa công việc quét, kiểm định & phê duyệt cho quá trình vá dễ dàng, tùy biến các chính sách triển khai giúp đáp ứng các nhu cầu công việc kinh doanh & tạo báo cáo về lỗ hổng.

TÍNH NĂNG

  • Quản lý tự động bản Patch: Tự động hóa tất cả các giai đoạn quản lý bản vá – từ quét, đánh giá, triển khai và báo cáo.
  • Hỗ trợ trên nhiều nền tảng ứng dụng: Xử lý Liền mạch  mọi khía cạnh của quản lý bản vá Windows, Mac và Linux.
  • Vá ứng dụng cho third- party: Quản lý và triển khai các bản vá lỗi cho hơn 250 ứng dụng của bên thứ 3 như Adobe, Java, WinRAR và nhiều ứng dụng khác.
  • Các chính sách triển khai linh động: Tùy chỉnh các chính sách triển khai bản vá một cách dễ dàng, để đáp ứng nhu cầu kinh doanh độc đáo của bạn.
  • Kiểm tra và phê duyệt bản vá: Tạo các nhóm thử nghiệm, kiểm tra các bản vá và tự động phê duyệt để triển khai các môi trường sản xuất.
  • Loại bỏ các bản vá và ứng dụng: Ưu tiên triển khai của bạn bằng cách giảm các bản vá lỗi / ứng dụng không quan trọng, ít quan trọng đối với nhóm máy tính cụ thể.
  • Đảm bảo tuân thủ bản vá: Đạt được trạng thái tuân thủ bản vá 100% trên tất cả các hệ thống, thông qua đánh giá điểm cuối và kỹ thuật khắc phục.
  • Báo cáo chi tiết: Có được khả năng hiển thị lớn hơn đối với việc tuân thủ bản vá và trạng thái bản vá của các thiết bị đầu cuối với kiểm tra và báo cáo linh hoạt, theo thời gian thực.
  • Bảng điều khiển quản lý đơn giản: Cách tiếp cận toàn diện để vá tất cả các thiết bị đầu cuối, cài đặt điều khiển và kéo báo cáo từ một bảng điều khiển duy nhất.