Phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành

Thiết kế phát triển phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành

Với một quy trình 8 bước để cho ra một phần mềm yêu cầu chuyên nghiệp và chất lượng, tại đây chúng tôi đã thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng
Tiếp nhận khảo sát yêu cầu của khách hàng

Bước 2: Nghiên cứu và phân tích yêu cầu của khách hàng

Bước 3: Tiến hành phác thảo, thiết kế phần mềm

Bước 4: Nhận phản hồi từ khách hàng.

Bước 5: Tiến hành lập trình

Bước 6: Xây dựng những tính năng theo yêu cầu của khách hàng

Sau khi thực hiện xong những bước trên, đến đây các nhà kiến trúc phần mềm sẽ triển

khai phần mềm với những tính năng theo yêu cầu của khách và nâng cấp hệ thống cho

phù hợp hơn và hoàn chỉnh phần mềm.

Bước 7: Hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ khách hàng

Bước 8: Bàn giao dự án

Khi bàn giao xong nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về kỹ thuật, chúng tôi luôn sẵn sàng

hỗ trợ và nhiệt tình hướng dẫn cho khách hàng nếu có gặp tình trạng khó khăn hay sự cố

gì trong suốt quá trình sử dụng.