Quản lý chi phí trực tuyến

Tiết kiệm thời gian với các báo cáo chi phí

Mọi thứ ở tại một nơi.

Quản lý chi tiêu hàng ngày của nhân viên chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Cho dù đó là chi phí đi lại, vật tư văn phòng hoặc bất kỳ chi tiêu nào của nhân viên, hãy truy cập tất cả các khoản thu và chi phí từ bảng điều khiển chi phí của bạn. Tạo, xác thực hoặc từ chối những chi phí này chỉ bằng một cú nhấp chuột. Không cần tải xuống một phần mềm chuyên dụng để duy trì hồ sơ chi phí – mọi thứ đều có thể được thực hiện trực tiếp thông qua ứng dụng!

Ngừng việc mất những hóa đơn

Tải lên tất cả các hóa đơn trực tiếp vào hồ sơ chi phí.

Nhân viên có thể dễ dàng đính kèm các bản sao biên lai trực tiếp tới bản ghi chi phí để tránh thất lạc. Thêm các tài liệu đính kèm cùng với mọi thiết bị di động bằng cách chụp ảnh biên lai và gửi tới một địa chỉ email được chỉ định. Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả bằng cách lưu giữ bản ghi sạch và đầy đủ mọi chi phí.

Quản lý chi tiêu của mỗi nhóm làm việc

Có một cái nhìn tổng quan rõ ràng về những khoản chi tiêu của nhóm.

Như một người quản lý, bạn có thể dễ dàng theo dõi hồ sơ chi phí trong toàn bộ nhóm để theo dõi chi phí và đảm bảo họ theo kịp mục tiêu và vẫn nằm trong ngân sách.

Chia sẻ khối lượng công việc giữa các phòng ban

Mọi người đều được tham gia để tiết kiệm thời gian.

NHÂN VIÊN

Dự thảo chi phí, thêm ghi chú và tải biên lai lên đính kèm vào hồ sơ chi phí.

CÁC QUẢN LÝ

Xác nhận hoặc từ chối chi phí trong một cú nhấp chuột. Thêm ý kiến, chỉnh sửa hồ sơ hoặc yêu cầu thêm thông tin.

KẾ TOÁN

Ghi lại chi phí của công ty và nhân viên, thêm vào sổ sách và xử lý thanh toán và hóa đơn.

Tích hợp đầy đủ với những Ứng dụng Odoo khác

Nhân viên

Giám sát hồ sơ nhân viên và dễ dàng duy trì các tập tin và thông tin cho các nhóm của bạn.

Dự án

Quản lý dự báo dự án, các đội nhóm và các tệp. Dễ dàng giao nhiệm vụ và giám sát từng bước của dự án.

Hóa đơn

Quản lý hợp đồng, tạo hóa đơn định kỳ, bảng chấm công hóa đơn và được thanh toán nhanh hơn.

Đội

Theo dõi các phương tiện của công ty, nhật ký hành trình, lịch bảo trì, hợp đồng và nhiều thông tin hơn nữa với ứng dụng quản lý đội xe tinh gọn và có tổ chức.