Quản lý hàng tồn kho

Improve performance & process time

Quản lý kho của bạn tốt hơn với hệ thống kiểm kê nhập kép thông minh.

Có được các phương thức trữ kho hiệu quả nhất và cải thiện mọi hoạt động nội bộ của bạn. Hàng tồn kho ghi sổ kép của Odoo không có đầu vào, đầu ra hoặc chuyển đổi hàng trữ kho. Thay vào đó, mọi hoạt động là điều chuyển hàng dự trữ giữa các địa điểm.

Các tính năng nâng cao được thiết kế đơn giản

Sử dụng việc tự động hóa với các lập tuyến tiên tiến để quản lý bất kỳ kho hàng nào.

  • Bán hàng bỏ qua khâu vận chuyển (Drop-shipping)
  • Lưu kho chéo
  • Nhiều kho

Experience total traceability

Theo dõi mọi sự luân chuyển chứng khoán với hệ thống kiểm kê hai lần duy nhất của Odoo.

Theo dõi mọi cổ phiếu chuyển từ mua hàng sang thùng kho đến đơn đặt hàng. Theo dõi số seires hoặc số lô từ bất cứ nơi nào trong chuỗi cung ứng của bạn.

Clear and complete reporting

Luôn nắm tình hình với các báo cáo thời gian thực.

Đưa ra quyết định thông minh hơn với các báo cáo động thời gian thực mà bạn có thể lưu và chia sẻ với bất kỳ ai. Nắm thông tin chính trong tầm tay với một bảng điều khiển tùy chỉnh.

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Odoo

Bán hàng

Tự động cập nhật các cấp độ hàng dự trữ của bạn và dự báo khối lượng theo báo giá và đơn hàng.

Mua hàng

Tự động hóa tính năng Những câu hỏi thường gặp RFQ và Đơn hàng PO căn cứ theo hàng dự trữ tối thiểu hoặc đơn bán hàng và theo dõi các lô hàng nhận.

Kế toán

Bỏ qua mục nhập dữ liệu. Odoo Inventory được tích hợp hoàn toàn với Kế toán Odoo, vì vậy những việc mua bán chứng khoán sẽ được lưu vào sổ sách của bạn trong thời gian thực.