Remote Agent

Remote Agent – Casestudy

  • Khách hàng:

Công ty A với nhiều chi nhánh ở nhiều nơi khác nhau

  • Mẫu sản phẩm:

SYS-8G2-HPR

  • Ứng dụng:

Theo dõi xu hướng lưu lượng truy cập cho:

(1) từng chi nhánh

(2) xu hướng từng điểm

(3) Tổng lưu lượng tất cả các chi nhánh ở Nhật Bản

  • Thử thách:

Quản trị viên tại HQ kiểm tra thủ công dữ liệu từ mỗi chi nhánh. Kết quả: Đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để thu thập và biên soạn dữ liệu từ tất cả các chi nhánh.

  • Giải pháp:

Chức năng SYNESIS Remote Agent được cải tiến để tự động hợp nhất dữ liệu từ tất cả chi nhánh vào một màn hình.