SUPPORT CENTER PLUS

Phần mềm hỗ trợ khách hàng giao diện web với các tính năng hỗ trợ công nghệ thông tin hữu ích và tích hợp liền mạch.

SUPPORT CENTER PLUS LÀ GÌ?

SupportCenter Plus là phần mềm hỗ trợ khách hàng giao diện web với các tính năng hỗ trợ công nghệ thông tin hữu ích và tích hợp liền mạch. Các nhóm hỗ trợ có thể quản lý hiệu quả các phiếu yêu cầu, tài khoản và thông tin liên hệ, các hợp đồng dịch vụ và các tính năng khác, sử dụng SupportCenter Plus, qua đó cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

TÍNH NĂNG

HỖ TRỢ ĐA KÊNH

Email, Điện thoại, cổng dịch vụ, truyền thông xã hội và danh sách tăng lên mỗi ngày. Một chế độ xem tương tác khách hàng không phân biệt chế độ thông tin liên lạc mà họ đã chọn.

TỰ ĐỘNG VÀ THEO DÕI YÊU CẦU

Tự động hóa quá trình tạo ra, tổ chức, theo dõi yêu cầu vào một quá trình liền mạch.

ĐƠN VỊ KINH DOANH

Cho phép mỗi bộ phận của tổ chức của bạn xác định sản phẩm hoặc dịch vụ cấu hình và công việc cụ thể của họ như là đơn vị độc lập.

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC

Quản lý thông tin khách hàng của bạn bao gồm cả các sản phẩm / dịch vụ mua, hợp đồng mà họ được quyền hưởng, hệ thống phân cấp tổ chức của họ.

KIẾN THỨC BẢN CƠ BẢN

Ngăn trạng thái mất năng lực cho các câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần; Cho phép giải pháp đưa ra từ cuộc gọi đầu tiên trở thành hiện thực. Dễ dàng nhận thức được xây dựng, nhóm giải pháp theo chủ đề giúp tạo ra sự dễ dàng truy cập điều kiện hơn

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ

Triển khai cổng thông tin dịch vụ tự tùy biến và cho phép khách hàng của bạn  chấp thuận yêu cầu, theo dõi, tìm kiếm các kiến ​​thức cơ bản và chạy báo cáo.

LẬP HOÁ ĐƠN VÀ THEO DÕI

Theo dõi thời gian dành cho tất cả khách hàng tại một nơi

QUẢN LÝ SLA VÀ HỢP ĐỒNG

REPORT, DASHBORAD & KPI

Nhận biết tất cả thông tin của Help-desk của bạn qua thời gian trực quan và thực Báo cáo & tổng quan.