Thiết bị CKS Token & HSM

Thiết bị USB Token

  • Kết nối: USB type A; USB 1.1 and 2.0
  • Chứng chỉ bảo mật: FIPS 140-2 level 3
  • Hỗ trợ HĐH: Windows Server 2008/
  • R2/2012/2012 R2, Windows 7/8/10, MacOS, Linux.
  • Các tiêu chuẩn: PKCS#11, Microsoft
  • CAPI, PC/SC, X.509 v3, SSL v3, IPSec/IKE, MS minidriver, ISO 7816-1 to 4.

Thiết bị HSM

  • Chứng chỉ bảo mật: FIPS 140-2 Level 3 – PED – eIDAS CC EAL 4+ Protection Profile 419221-5
  • API tích hợp: PKCS#11, CAPI/CNG, JCA/JCE, JCProv, OpenSSL
  • Kết nối: 2xLAN ports.