Thiết bị phân tích mạng

Thiết bị phân tích và an ninh mạng

Thiết bị phân tích gói tin và giao thức mạng 100GbE S2D toàn tốc

Được phát triển bởi tập đoàn TOYO Nhật Bản, thiết bị SYNESIS có thể bắt giữ gói tin và ghi dữ liệu trực tiếp vào ổ cứng ở tốc độ cao bằng tốc độ kênh truyền lên tới 100Gbps mà không bị mất kỳ gói tin nào.

thiết bị synesis

SYNESIS có khả năng phát hiện ra các sự cố cực hiếm khi xảy ra khi đạt các giá trị ngưỡng do người dùng định nghĩa trước. Các gói tin liên quan có thể được lưu vào trace-file để phân tích chi tiết hơn khi cần điều tra chuyên sâu (network forensics).

thiết bị synesis

SYNESIS tích hợp công nghệ giám sát hiệu suất mạng theo ứng dụng AANPM (Application Aware Network Performance Method) giúp giảm thiểu tối đa thời gian phát hiện và trích xuất gói tin đích cần phân tích, bao gồm cả việc lưu lại thông tin được đánh chỉ số như địa chỉ IP và các Port đồng thời trong quá trình lưu giữ gói tin.