Trang chủ Sản phẩm Thiết bị chữ ký số PKI Token

Thiết bị chữ ký số PKI Token

thiết bị chữ ký số pki token

Hạ tầng khóa công khai PKI (Public Key Infrastructure) là một hệ thống tạo, lưu trữ và quản lý vòng đời các chứng thư số. Một hệ thống PKI bao gồm ít nhất 2 thành phần là CA (Certificate Authority) và RA (Registration Authority), trong đó CA sinh ra và ký lên các chứng thư số.

Các sản phẩm PKI Token

CyberLotus cung cấp thiết bị PKI token dưới các dạng khác nhau bao gồm PKI USB token và PKI Smart Card.

PKI USB Token đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3

Các đặc tính

 • Kết nối USBX.509 v3
 • Certificate Storage
 • Tương thích OpenSC, ISO-7816

Hỗ trợ các API và giao thức:

 • Microsoft CAPI, CNG
 • Generic Identity Device Specification (GIDS)
 • PKCS#11 V2.2, PKCS#15
 • PC/SC, CCID
 • SSL v3, IPSec/IKE

Các thuật toán:

 • RSA 1024/2048 bit (RSAES-OEAP, RSASSA-PSS)
 • ECDSA 192/256 bit (Optional)
 • DES/3DES
 • AES 128/192/256 bit
 • SHA-1, SHA-2, MD5
Usb Token

PKI Smart Card cỡ loại ID-1 hỗ trợ NFC cho các ứng dụng không tiếp (contactless) hoặc kết nối bằng đầu đọc thẻ (smart card reader).

Các đặc tính:

 • Java Card 2.2.2
 • Global Platform 2.1.1
 • X.509 v3 Certificate Storage
 • Tương thích OpenSC, ISO-7816, ISO/IEC 14443

Hỗ trợ các API và giao thức:

 • Microsoft CAPI, CNG
 • Generic Identity Device Specification (GIDS)
 • PKCS#11 V2.2, PKCS#15
 • PC/SC, CCID
 • SSL v3, IPSec/IKE

Các thuật toán:

 • RSA 1024/2048 bit (RSAES-OEAP, RSASSA-PSS)
 • ECDSA 192/256 bit (Optional)
 • DES/3DES
 • AES 128/192/256 bit
 • SHA-1, SHA-2, MD5
smart card

Quý khách hàng, đối tác có nhu cầu vui lòng liên hệ CyberLotus.