Thiết bị chữ ký số PKI Token

PKI Token – Xác thực, Mã hóa và Ký số

PKI token là thiết bị phần cứng lưu trữ khóa bí mật và chứng thư số của người dùng (tổ chức/doanh nghiệp, cá nhân). PKI token được sử dụng cho các ứng dụng xác thực, mã hóa mạnh và ký số tài liệu, văn bản và giao dịch đơn lẻ với tốc độ chậm cho đến trung bình.

PKI là gì?

Hạ tầng khóa công khai PKI (Public Key Infrastructure) là một hệ thống tạo, lưu trữ và quản lý vòng đời các chứng thư số. Một hệ thống PKI bao gồm ít nhất 2 thành phần là CA (Certificate Authority) và RA (Registration Authority), trong đó CA sinh ra và ký lên các chứng thư số.

Các sản phẩm PKI Token

CyberLotus cung cấp thiết bị PKI token dưới các dạng khác nhau bao gồm PKI USB token và PKI Smart Card.

PKI USB Token đạt chuẩn FIPS 140-2 Level 3

 • Các đặc tính
  • Kết nối USBX.509 v3
  • Certificate Storage
  • Tương thích OpenSC, ISO-7816
 • Hỗ trợ các API và giao thức:
  • Microsoft CAPI, CNG
  • Generic Identity Device Specification (GIDS)
  • PKCS#11 V2.2, PKCS#15
  • PC/SC, CCID
  • SSL v3, IPSec/IKE
 • Các thuật toán:
  • RSA 1024/2048 bit (RSAES-OEAP, RSASSA-PSS)
  • ECDSA 192/256 bit (Optional)
  • DES/3DES
  • AES 128/192/256 bit
  • SHA-1, SHA-2, MD5

PKI Smart Card cỡ loại ID-1 hỗ trợ NFC cho các ứng dụng không tiếp (contactless) hoặc kết nối bằng đầu đọc thẻ (smart card reader).

 • Các đặc tính:
  • Java Card 2.2.2
  • Global Platform 2.1.1
  • X.509 v3 Certificate Storage
  • Tương thích OpenSC, ISO-7816, ISO/IEC 14443
 • Hỗ trợ các API và giao thức:
  • Microsoft CAPI, CNG
  • Generic Identity Device Specification (GIDS)
  • PKCS#11 V2.2, PKCS#15
  • PC/SC, CCID
  • SSL v3, IPSec/IKE
 • Các thuật toán:
  • RSA 1024/2048 bit (RSAES-OEAP, RSASSA-PSS)
  • ECDSA 192/256 bit (Optional)
  • DES/3DES
  • AES 128/192/256 bit
  • SHA-1, SHA-2, MD5

Quý khách hàng, đối tác có nhu cầu vui lòng liên hệ CyberLotus.