Thuế điện tử CyberTax

Là dịch vụ T-VAN của Công ty Cổ phần Công nghệ CyberLotus được Cơ quan thuế cho phép cung cấp dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện giao dịch bằng phương thức điện tử.

Dịch vụ kê khai, nộp thuế điện tử CyberTax

01

Dịch vụ chất lượng cao

 • Sử dụng dịch vụ 24/7, mọi lúc, mọi nơi
 • Sử dụng đơn giản, nhiều tiện ích, trên nhiều trình duyệt
 • Hỗ trợ nhiều chữ ký số, ký số tốc độ cao, phân cấp ký số
 • Quản lý tờ khai dễ dàng, thuận tiện

03

Hệ thống dịch vụ ổn định, thông suốt

 • Đạt tiêu chuẩn của Cơ quan thuế
 • Đường truyền tốc độ cao, băng thông lớn
 • Hệ thống máy chủ chính và dự phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier-3 Bảo mật an toàn dữ liệu

02

Hỗ trợ tận tình

 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
 • Hỗ trợ dịch vụ 24/7
 • Hỗ trợ, cập nhật nghiệp vụ thuế
 • Nhắc nộp tờ khai khi đến kỳ

04

Tích hợp được với nhiều ứng dụng

 • Các phần mềm quản lý doanh nghiệp: ERP; CRM
 • Phần mềm kế toán (Misa, Fast, 3A Soft…)
 • Phần mềm quản lý bán hàng

Xem thêm về Dịch vụ thuế điện tử CyberTax tại đây