Thuế điện tử CyberTax

Thuế điện tử Cybertax
 

Thuế điện tử tin cậy & hiệu quả

 

Là dịch vụ T-VAN của Công ty Cổ phần Công nghệ CyberLotus được Cơ quan thuế cho phép cung cấp dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện giao dịch bằng phương thức điện tử.

 
 
 
 

Vì sao chọn Thuế điện tử CyberTax?

 
Dịch vụ chất lượng
 

Sử dụng dịch vụ 24/7, mọi lúc, mọi nơi

Sử dụng đơn giản, nhiều tiện ích, trên nhiều trình duyệt

Hỗ trợ nhiều chữ ký số, ký số tốc độ cao, phân cấp ký số

Quản lý tờ khai dễ dàng, thuận tiện

 
Dịch vụ chất lượng
 
Hỗ trợ tận tình
 

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Hỗ trợ dịch vụ 24/7

Hỗ trợ, cập nhật nghiệp vụ thuế

Nhắc nộp tờ khai khi đến kỳ

 
Hỗ trợ tận tình
 
Hệ thống dịch vụ ổn định, thông suốt
 

Đạt tiêu chuẩn của Cơ quan thuế

Đường truyền tốc độ cao, bằng thông lớn

Hệ thống máy chủ chính và dự phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier-3

Bảo mật an toàn dữ liệu

 
Dịch vụ ổn định
 
Tích hợp được với nhiều ứng dụng
 

Các phần mềm quản lý doanh nghiệp: ERP; CRM

Phần mềm kế toán (Misa, Fast, 3A Soft…)

Phần mềm quản lý bán hàng

 
 
Tích hợp ứng dụng