Trang chủ Dịch vụ Tư vấn & triển khai ITIL / ISO20000 Tư vấn hệ thống quản trị dịch vụ theo ITIL / ISO20000

Tư vấn hệ thống quản trị dịch vụ theo ITIL / ISO20000

Hệ thống phần mềm triển khai ứng dụng ITIL / ISO2000

ManageEngine là bộ giải pháp phần mềm quản trị CNTT đầy đủ và chuyên nghiệp. Với hơn 90 sản phẩm và công cụ CNTT bao trùm toàn bộ các nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp, với chi phí phù hợp nhất.

ManageEngine đưa CNTT lại gần nhau, là giải pháp dành cho các nhóm Quản trị Dịch vụ và Quản trị Vận hành (gồm ITIL = IT Services Management ITSM + IT Operation Management ITOM và IT Security) – cần cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ thời gian thực, được sự tín nhiệm từ hơn 60% các doanh nghiệp góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune 500 từ 1999.

Hơn 500 Doanh nghiệp vừa và lớn của Việt Nam ứng dụng các giải pháp từ ManageEngine, đảm bảo mối liên kết chặt chẽ giữa kinh doanh, công nghệ thông tin và hiệu suất tối ưu cho cơ sở hạ tầng CNTT, bao gồm mạng, máy chủ, ứng dụng, máy tính Desktop và các tài nguyên công nghệ thông tin khác, cung cấp giải pháp quản trị từ đầu cuối tới đầu cuối.