Trang chủ Giải pháp Vận hành & Quản trị CNTT

Vận hành & Quản trị CNTT

Manage Engine là bộ giải pháp phần mềm quản trị CNTT đầy đủ và chuyên nghiệp. Với hơn 90 sản phẩm và công cụ CNTT bao trùm toàn bộ các nhu cầu cần thiết của doanh nghiệp, với chi phí phù hợp nhất.

Từ quản trị mạng & quản trị thiết bị cho đến phần mềm & an ninh; từ máy trạm đầu cuối cho đến hạ tầng máy chủ, Manage Engine tích hợp các thành phần và hệ thống quản trị để tối ưu hóa hạ tầng CNTT của doanh nghiệp.

manageengine

Danh mục sản phẩm Manage Engine

Quản trị Windows ServerQuản trị Dịch vụ CNTTQuản trị Thiết bị EndpointQuản trị Vận hành CNTTBảo mật & Phân tích CNTT
AD ManagerServiceDesk PlusDesktopCentralOpManagerLog 360
AD AuditServiceDesk MSPDC MSPNFACloud Security
Data SecurityAsset ExplorerPatch ManagerNCMPassword Manager
AD Self ServiceSupport CenterPatch Connect PlusIPAM&SPMPMP MSP
Exchange ReporterZOHO AssistMDMFWAKey Manager
Office365 ManagerZOHO CreatorOS DeployerAPMAnalytics Plus
SharepointZOHO ProjectsSite 24×7ZOHO Reports
ManagerAlarms One
Recovery Manager