Thông tin đối tác

epicor-erp-solution

Epicor ERP Solution

Kinetic – Future-proof your manufacturing operations with the know-how you need to accelerate business momentum and growth. 3. Manufacturing OperationsInnovate with Industry 4.0 Technology Make sure your manufacturing operations take advantage of Industry 4.0 technology. Kinetic was designed with decades of manufacturing industry insights to maximize revenue with advanced project and production management. Track work in […]
en-i4p

i4p digital signature products and solutions

Trident HSM – Multi-party crypto solution TRIDENT HSM is the first hardware security module (HSM) in the world to combine high-level hardware security and multi-party computation in order to provide the highest level of data protection required in business. The unique and revolutionary solution developed by i4p, a Hungarian company founded by leading cryptography experts, offers exceptional security, authentication and encryption […]
i4p

Các sản phẩm và giải pháp chữ ký số của hãng i4p

Trident HSM – Thiết bị HSM chuyên dùng cho giải pháp ký số từ xa TRIDENT HSM là thiết bị chữ ký số chuyên dụng đầu tiên trên thế giới kết hợp bảo mật phần cứng mức độ cao với tính toán đa phương (MPC) nhằm đáp ứng yêu cầu bảo mật dữ liệu cao […]
epicor

Các giải pháp phần mềm Epicor ERP

Kinetic – Đảm bảo thành công trong tương lai cho hoạt động sản xuất của bạn. Khai thác dữ liệu và khả năng tự động hóa để phát triển mạnh mẽ trong thế giới  kết nối và  đầy cạnh tranh. 3. Hoạt động sản xuấtCải tiến bằng công nghệ 4.0 Đảm bảo tận dụng công […]