CyberHCM – Giải pháp chuyển đổi số quản trị nguồn nhân lực toàn diện

Quản lý nguồn nhân lực (HCM) biến đổi các chức năng hành chính truyền thống của Bộ phận Nhân sự (HR): tuyển dụng, đào tạo, tính lương, lương thưởng và quản lý hiệu suất, thành cơ hội để thúc đẩy sự gắn kết, tăng năng suất và giá trị kinh doanh. HCM coi lực lượng lao động không chỉ là chi phí kinh doanh; mà còn là tài sản kinh doanh cốt lõi, giá trị của nhân sự được tối đa hóa thông qua đầu tư và quản lý chiến lược – giống như bất kỳ tài sản nào khác của doanh nghiệp.

Đăng ký ngay

CyberHCM không chỉ là phần mềm HRM, mà còn là phương thức quản trị nguồn nhân lực hiện đại trong chuyển đổi số doanh nghiệp

800x600 So hoa qui trinh hoat dong

Số hóa quy trình hoạt động

– Thiết lập hệ thống & số hóa quy trình nội bộ tại doanh nghiệp.- Quản trị chặt chẽ thông tin, thao tác sử dụng trên một hệ thống.- Dễ dàng phối hợp & liên kết nội bộ.- Đảm bảo quy trình được hoạt động dù có biến động về nhân sự.

Đăng ký ngay
800x600 Toi uu nang suat lao dong

Tối ưu năng suất lao động

– Người lao động tiết kiệm thời gian khi thực hiện thủ tục giấy tờ & quy trình làm việc một cách số hóa.- Phân bổ công việc lao động đồng đều, hiệu quả.- Tiết giảm sai sót trong công việc.- Số liệu được xử lý thực tế chính xác, hiệu quả & nhanh chóng.

Đăng ký ngay
800x600 Nang cao tinh than lam viec

Nâng cao tinh thần làm việc

– Cầu nối trao đổi, lắng nghe, kết nối thông tin từ phía người lao động đến Ban lãnh đạo- Tiết giảm sai sót, nhầm lẫn tạo sự hài lòng với người lao động và Ban lãnh đạo- Thông tin được truyền tải nhanh chóng, hiệu quả.- Lưu trữ chính sách, chế độ công khai, minh bạch.

Đăng ký ngay
800x600 Cong cu ho tro dua ra quyet dinh

Công cụ hỗ trợ đưa ra quyết định

– Ghi nhận, đánh giá KPI minh bạch, khách quan.- Hỗ trợ góc nhìn đa chiều về nhân sự dựa trên hệ thống Báo cáo, bảng biểu.- Tổng hợp, phân định dữ liệu đa chiều, hỗ trợ đưa ra đánh giá cho Ban lãnh đạo.

Đăng ký ngay
800x600 Tuan thu dam bao an toan thong tin

Tuân thủ, đảm bảo an toàn thông tin

– Phân quyền, bảo mật dữ liệu, cá nhân hóa cho từng cán bộ nhân viên- Mã hóa dữ liệu quan trọng, bảo mật.- Tra soát, lưu giữ dữ liệu lịch sử hoạt động.

Đăng ký ngay

13 phân hệ quản trị nguồn nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn diện

13 phan he.1920.v2
Xem chi tiết tính năng

Về Odoo ERP

  • Odoo ERP đáp ứng hầu hết nhu cầu quản lý của doanh nghiệp: nhân sự, kế toán, CRM, bán hàng, POS, mua hàng, quản lý kho, sản xuất, quản lý dự án, …. và các chức năng khác theo đặc thù doanh nghiệp. Các module chia sẻ dữ liệu với nhau, cho phép trao đổi thông tin liền mạch. Tất cả đều hướng đến độ tin cậy, hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong hoạt động.
  • Odoo ERP với hơn 28.500 module phần mềm có khả năng tùy chỉnh theo nhu cầu của từng doanh nghiệp và hơn 7 triệu doanh nghiệp sử dụng trên toàn thế giới
  • Odoo ERP đáp ứng hầu hết nhu cầu quản lý của doanh nghiệp: nhân sự, kế toán, CRM, bán hàng, POS, mua hàng, quản lý kho, sản xuất, quản lý dự án, …. và các chức năng khác theo đặc thù doanh nghiệp. Các module chia sẻ dữ liệu với nhau, cho phép trao đổi thông tin liền mạch. Tất cả đều hướng đến độ tin cậy, hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong hoạt động.
  • Odoo ERP với hơn 28.500 module phần mềm có khả năng tùy chỉnh theo nhu cầu của từng doanh nghiệp và hơn 7 triệu doanh nghiệp sử dụng trên toàn thế giới

CyberHCM – HUMAN CAPITAL MANAGERMENTGiải pháp chuyển đổi số quản trị nguồn nhân lực

Đăng ký ngay