Quản trị và vận hành dịch vụ CNTT

Quản trị vận hành CNTT (ITOM)

Hệ thống các công cụ phần mềm hỗ trợ vận hành, giám sát hiệu suất và xử lý sự cố CNTT được tích hợp liên thông và bổ trợ nhau trong một thể thống nhất theo chuẩn ITOM.

Tìm hiểu thêm
cyber security concept 53876 93472

ITOM là gì?

IT operations management (ITOM) giúp tổ chức, doanh nghiệp quản trị tất cả các vấn đề về năng lực đáp ứng, hiệu suất và tính sẵn sàng của hệ thống CNTT và các nguồn lực liên quan cũng như chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ tổng thể tới người dùng.

Đặt lịch tư vấn

Hệ sinh thái giải pháp ManageEngine ITOM toàn diện