Giấy phép & Chứng nhận

CyberLotus đáp ứng và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế cũng như quy định của pháp luật Việt Nam trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh mật mã dân sự

Artboard 1 1

CyberLotus được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự lần đầu ngày 21/8/2017, cập nhật gần nhất ngày 17/5/2022.

T-VAN thuế điện tử

CyberLotus ký thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế với Tổng cục Thuế ngày 3/4/2019.

Hệ thống dịch vụ phần mềm T-VAN và Thuế điện tử CyberTax cung cấp đầy đủ các chức năng nộp tờ khai và nộp thuế điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp.

Artboard 2s

T-VAN hóa đơn điện tử

Untitled 1

CyberLotus ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử BillGate với Tổng cục Thuế ngày 25/10/2021.

Tổng cục Thuế công bố thông báo số 557/TB-TCT ngày 18/11/2021 về việc công khai thông tin giải pháp hóa đơn điện tử CyberBill đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 1 điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

BillGate là hệ thống cung cấp dịch vụ truyền nhận và lưu trữ hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với TCT, tích hợp và quản trị dữ liệu dễ dàng, hiệu suất cao.

I-VAN bảo hiểm xã hội điện tử

CyberLotus ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội với BHXH Việt Nam ngày 24/9/2020.

Hệ thống dịch vụ phần mềm I-VAN và BHXH điện tử CyberCare hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động thực hiện tốt nhất việc khai báo các thông tin, nghiệp vụ kê khai bảo hiểm thông qua hệ thống điện tử theo đúng quy trình của cơ quan quản lý BHXH.

Untitled 12

Chứng nhận ISO

cyberlotus dat chung nhan iso 27001

CyberLotus vinh dự nhận được chứng nhận ISO 27001:2013 – tiêu chuẩn quốc tế về thông tin hoặc quản lý an ninh, bảo đảm các số liệu và dữ liệu mật của khách hàng một cách hiệu quả, giảm thiểu tối đa khả năng bị truy cập bất hợp pháp hoặc không cho phép.

“Biện pháp kiểm soát” trong phiên bản mới được cập nhật nhằm phù hợp hơn với xu hướng phát triển công nghệ, yêu cầu thực tiễn của các tổ chức và cũng cho thấy được sự quan tâm nhiều hơn của đối với các kiểm soát an toàn mã hóa hay các vấn đề ATTT khi làm việc với nhà cung cấp.

Chung nhan ISO 9000

CyberLotus vinh dự nhận được chứng nhận ISO 9001:2015 – tiêu chuẩn mới nhất về Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng