Số hóa và chuyển đổi số

Nền tảng quản lý tài liệu điện tử tập trung (ECM)

Quản trị thông tin và tài liệu điện tử một cách tổng thể và nhất quán trong tổ chức, doanh nghiệp của bạn thông qua giải pháp phần mềm ECM được triển khai tập trung, sẵn sàng tích hợp với các ứng dụng nghiệp vụ.

Tìm hiểu thêm
bia trnag doi tac

Vì sao doanh nghiệp cần giải pháp ECM?

Khó khăn xử lý dữ liệu của doanh nghiệp

Ngày nay, gần 80% đến 90% dữ liệu mà các doanh nghiệp đang phải xử lý hàng ngày là dữ liệu không có cấu trúc. Do đó, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc quản lý dữ liệu của mình một cách tổng thể để xử lý và thu thập bất kỳ thông tin có ý nghĩa nào từ đó.

Đặt lịch tư vấn

Đề xuất giải pháp ECM

Giải pháp Quản lý thông tin và tài liệu (ECM) của CyberLotus cho phép các doanh nghiệp nắm bắt và quản lý dữ liệu dưới dạng file một cách liền mạch thông qua các giải pháp tích hợp sẵn sàng, được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu kinh doanh đang phát triển.

Đặt lịch tư vấn

Khả năng kiểm soát của ECM

Với các năng lực xử lý trong suốt vòng đời của ECM bao gồm:

  • Thu thập dữ liệu, quản trị tài liệu & văn bản.
  • Quản lý biểu mẫu.
  • Quản lý phiên bản, khả năng tích hợp, phân tích.
  • Báo cáo cho phép các doanh nghiệp quản lý và kiểm soát tài liệu tổng hợp của họ mọi lúc, mọi nơi.
Đặt lịch tư vấn

Giải pháp ECM mang lại gì cho doanh nghiệp?

Giải pháp ECM mà CyberLotus cung cấp có khả năng tích hợp liền mạch với các hạ tầng lưu trữ và dịch vụ ký số, cho phép các tổ chức giảm chi phí quản trị và vận hành, tăng hiệu quả quy trình, đồng thời đưa ra thông tin nhanh hơn và đầy đủ hơn khi làm việc với cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc.

Đặt lịch tư vấn