CA và chữ ký số

Giải pháp ký số từ xa RSSP

CyberLotus cung cấp và triển khai giải pháp ký số từ xa RSSP tích hợp hoàn chỉnh với Core CA, tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu kỹ thuật của Thông tư 16/2019/TT-BTTTT cũng như tiêu chuẩn eIDAS của Liên minh Châu Âu (EU).

Tìm hiểu thêm
giai phap rssp

Sự quan trọng của RSSP

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 16/2019/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 1/4/2020) về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ là hành lang pháp lý cho các CA công cộng tại Việt Nam có cơ sở triển khai nghiên cứu và đầu tư bài bản vào hệ thống cung cấp dịch vụ ký số từ xa (RSSP – Remote Signing Service Provider) và mở ra các cơ hội kinh doanh mới, đặc biệt là với thị trường chữ ký số cho cá nhân.

Đặt lịch tư vấn

Đề xuất giải pháp ký số từ xa RSSP

CyberLotus cung cấp và triển khai giải pháp ký số từ xa RSSP tích hợp hoàn chỉnh với Core CA, tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu kỹ thuật của Thông tư 16/2019/TT-BTTTT cũng như tiêu chuẩn eIDAS của Liên minh Châu Âu (EU). eIDAS là nền tảng với các quy định về định danh điện tử (eIDA) và các dịch vụ tin cậy (eTS – electronic Trust Services) cho các giao dịch điện tử, thúc đẩy mạnh hơn giao dịch điện tử xuyên biên giới.

Đặt lịch tư vấn

RSSP tuân thủ các tiêu chuẩn ký số từ xa

 • Yêu cầu chính sách và an ninh cho máy chủ ký số: ETSI TS 119 431-1, ETSI TS 119 431-2
 • Giao thức tạo chữ ký số: ETSI TS 119 432
 • Ứng dụng ký trên máy chủ ký số: EN 419241-1:2018
 • Yêu cầu cho mô đun ký số: EN419241-2:2019
 • Yêu cầu an ninh đối với khối an ninh phần cứng HSM: EN 419221- 5:2018
Đặt lịch tư vấn

Các tính năng chính của CyberRSSP

 • Tích hợp với nhiều loại SAM và HSM đáp ứng eIDAS khác nhau bao gồm i4p Trident, Thales Luna Series, Utimaco CP5.
 • Tạo mới và quản lý chứng thư số dài hạn, ngắn hạn hay thậm chí dùng một lần.
 • Tích hợp với các giải pháp CA khác nhau trong đó có EJBCA.
 • Hỗ trợ các thuật toán mã hóa RSA, ECDSA, SHA-2 hoặc có độ dài khóa lớn hơn.
 • Định danh eKYC: ISO 30107-3
 • Xác thực tập trung (SSO): SAML, OpenID Connect
 • Chứng chỉ quốc tế: QSCD / Common Criteria EAL 4+
Đặt lịch tư vấn

Giáp pháp số RSSP

Untitled 4