Số hóa và chuyển đổi số

Quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM)

Quản lý các quy trình nghiệp vụ là một thách thức rất lớn trong hầu hết các tổ chức. Nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng đó là một khoản chi phí lớn hoặc nó chỉ xứng đáng với những quy trình lớn. Tuy nhiên, BPM rất quan trọng cho dù quy mô doanh nghiệp của bạn là bao nhiêu.

Tìm hiểu thêm
19870

Quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM) là gì?

Là một kỷ luật tổ chức, trong đó công ty lùi lại một bước và xem xét tất cả các quy trình này một cách tổng thể và riêng lẻ. Nó phân tích tình trạng hiện tại và xác định các lĩnh vực cần cải tiến để tạo ra một tổ chức hiệu quả hơn.

Đặt lịch tư vấn

Lợi ích khi sử dụng Quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM)

 • Kiểm soát các quy trình hỗn loạn, khó ứng dụng
 • Tạo, lập bản đồ, phân tích và cải tiến quy trình kinh doanh
 • Cải thiện và tối ưu hóa các hoạt động
 • Thực hiện các mục tiêu lớn hơn của tổ chức
 • Tiến tới chuyển đổi số
 • Theo dõi chặt chẽ các mục riêng lẻ khi chúng di chuyển qua quy trình làm việc
Đặt lịch tư vấn

Quy trình

 1. Thiết kế quy trình
 2. Xây dựng mô hình
 3. Thực hiện
 4. Theo dõi
 5. Tối ưu hóa
Đặt lịch tư vấn