Định danh và xác thực điện tử

Quản lý định danh (IdM)

Nền tảng tích hợp cho quản lý định danh, phân quyền truy cập vào hệ thống của tổ chức.

Tìm hiểu thêm
biometric technology background with fingerprint scanning system virtual screen digital remix

Cấp quyền truy cập nhanh chóng và an toàn

 • Truy cập an toàn thông qua phương pháp Zero Trust
 • Kiểm soát truy cập thích ứng dựa trên rủi ro
 • Tăng cường xác thực và ủy quyền
 • Tối đa hóa các công nghệ hiện có của bạn
 • Bảo mật và quản lý các API
 • Nâng cao lên bảo mật nhận biết ngữ cảnh
Đặt lịch tư vấn

Tăng tốc – Quản trị – Linh hoạt

 • Quản trị danh tính thích ứng
 • Tuân thủ liên tục với dữ liệu nhận dạng thời gian thực và quản trị thích ứng
 • Phân tích danh tính nâng cao để hỗ trợ quyết định và hiểu biết về quản trị
 • Linh hoạt để thích ứng với cách tổ chức của bạn hoạt động
 • Nền tảng tập trung và có khả năng mở rộng cao cung cấp phương pháp tiếp cận Zero Trust
Đặt lịch tư vấn

Kiểm soát và giám sát người dùng có đặc quyền

 • Quản lý đặc quyền thích ứng
 • Giảm thiểu sự cố mạng liên quan đến đặc quyền
 • Khả năng hiển thị của vòng đời nhận dạng đặc quyền
 • Mức độ chi tiết đặc quyền
 • Khả năng vượt trội của các hệ thống và ứng dụng hỗ trợ
 • Tính năng giám sát phiên đặc quyền không xâm phạm
 • Tự động hóa quy trình làm việc 
 • Giảm thời gian kiểm tra và báo cáo chứng thực
Đặt lịch tư vấn