Phần mềm CyberFaceID

face id la gi hinh thumbbb

face id la gi hinh thumbbb

  1. Phần mềm nhận diện khuôn mặt: Mục đích tăng tốc độ phục vụ bệnh nhân có bệnh mãn tính tái khám nhiều lần, người già, cán bộ hưu trí, cán bộ thuộc diện chăm sóc của ban bảo vệ sức khỏe của tỉnh.
  2. Thành phần hệ thống:

Camera có độ phân giải từ 3.0 megapixel trở lên 

Phần mềm nhận dạng khuôn mặt

Máy tính có ổ cứng 4TB lư trữ được 200.000 Khuôn mặt.

  1. Nguyên lý hoạt động:

3.1. Bênh nhân khám lần đầu – sẽ được xếp hàng quan hệ thống Xếp hàng CyberQueue

3.2. Bệnh nhân tái khám, khám mãn tính… (đã đăng ký lần đầu)

  • Vào KIOS lấy số xếp hàng
  • Hệ thống nhận diện khuôn mặt
  • Đẩy thông tin sang quầy tiếp đón
  • Mọi thông tin liên quan đến bệnh nhân được lấy từ cơ sở dữ liệu sẵn quầy tiếp đón không cần cập nhật lại thông tin bệnh nhân.

Phần mềm thống kê báo cáo theo yêu cầu của hệ thống tiếp nhận.

Nef Digital SEOON