Hệ thống xếp hàng CyberQueue

hệ thống xếp hàng

hệ thống xếp hàng

Hệ thống xếp hàng

Mục đích hệ thống xếp hàng phục vụ Khách hàng ( Bệnh nhân) theo thứ tự đến trước khám trước đến sau khám sau đươc phân bổ đến các quầy tiếp đón.

Thành phần hệ thống

Hạ tầng đầy đủ

  • Kios lấy số được lập trình hiển thị trên màn hình Cảm ứng Menu lấy số
  • Màn hình LED được thiết kế theo yêu cầu của Khách hàng (Có hoặc không) được hiển thị tại các quầy tiếp đón.
  • Máy tính tiếp đón phục vụ thu thập thông tin bệnh nhân và các thủ tục tiếp đón bệnh nhân (Máy tính của khác hàng hoặc được mua sắm theo yêu cầu)
  • Hạ tầng mạng LAN/WLAN (Có dây hoặc không dây).
  • Màn hình Tivi dùng để hiện thị thông tin bệnh nhân (có hoặc không)
  • Âm thanh: Đọc số thứ tự đến quầy tiếp đón

Phần mềm CyberQueue

– Phân phát số thứ tự

– Phân bổ bệnh nhân đến các quầy tiếp đón

– Hoàn thành tiếp nhận tiếp đón bệnh nhân kế tiếp

– Thống kê báo cáo.

Nguyên lý hoạt động

Gọi số

  • Bệnh nhân nhấn nút trên màn hình Kiosk để lấy số khám bệnh – Máy in nhiệt sẽ in và phát số cho Bệnh nhân.
  • Phần mềm gọi số tự động sẽ phân phối thông tin đến các quầy bằng hệ thống loa và hiển thị trên màn hình LED ( nếu có)
  • Phần mềm tự động chọn quầy nào có hàng đợi ít nhất để gửi thông tin đến.

Hiển thị

  • Nhân viên tiếp đón gọi số khám bệnh kế tiếp có trong hàng đợi. Số này sẽ được hiển thị trên màn hình LED tương ứng với quầy đồng thời phát âm thanh gọi ra loa để bệnh nhân chú ý.

Kết thúc tiếp đón

Nhân viên tiếp đón kết thúc phiên tiếp đón – Bệnh nhân kế tiếp có trong hàng đợi sẽ được tiếp đón kế tiêp.

Nef Digital SEOON