Cách xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Giao dịch điện tử đang dần trở nên phổ biến và trở thành xu thế tất yếu của thời đại. Giao dịch điện tử được hiểu là các giao dịch được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Hiện nay, các văn bản quy phạm điều chỉnh giao dịch điện tử đang ngày càng hoàn thiện đáp ứng các nhu cầu đời sống, công việc. Ngay cả các hoạt động tài chính nhà nước cũng đang tiến tới giao dịch điện tử nhằm cải cách thủ tục hành chính thuận tiện cho chính các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp. Đây là một trong những mắt xích giúp thương mại điện tử phát triển khi đồng bộ hóa các văn bản pháp luật điều chỉnh mọi mặt hoạt động của các doanh nghiệp.

Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính được chính phủ ban hành đã tạo căn cứ pháp lý vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng triển khai giao dịch điện tử tại Việt Nam.

Nghị định 165/2018/NĐ-CP cũng quy định rõ cách xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, cụ thể: Cơ quan có thẩm quyền khi kiểm tra, thanh tra, điều tra theo pháp luật chuyên ngành, cơ quan có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính liên quan nếu có nhu cầu xác minh thông tin về giao dịch điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc xác minh này theo một trong các cách thức sau:

  • Sử dụng bản xác nhận điện tử về kết quả thực hiện giao dịch điện tử do chủ quản hệ thống thông tin gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân dưới dạng tệp tin hoặc thư điện tử.
  • Quan sát tại chỗ trên hệ thống thông tin kết quả truy vấn thông tin do cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện.
  • Sử dụng tính năng truy vấn thông tin về chứng từ điện tử bằng phương tiện điện tử do chủ quản hệ thống thông tin cung cấp.
  • Kết nối, truyền số liệu, trao đổi thông tin với cơ quan tài chính để có thông tin về giao dịch điện tử của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. Quy định tại điểm này áp dụng đối với cơ quan có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính liên quan.

Cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chỉ được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân xuất trình chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử trong trường hợp không thực hiện được việc xác minh thông tin theo một trong các cách thức quy định như trên.

Với quy định rõ ràng cách xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính sẽ giúp các cơ quan nhà nước và khối doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, lúng túng trong việc triển khai giao dịch điện tử; mạnh dạn khai thác lợi thế của việc xử lý tự động trên hệ thống thông tin, tận dụng công nghệ thông tin để phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nef Digital SEOON