Đồng bộ quy định về hóa đơn điện tử với chứng từ điện tử

dong bo quy dinh ve hoa don dien tu voi chung tu dien tu

Dự thảo nghị định mới quy định về hóa đơn, chứng từ của Bộ Tài chính đã bao quát tất cả các đối tượng, cũng như đảm bảo sự thống nhất trong các quy định về hóa đơn, chứng từ.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP mới giải quyết vấn đề về hóa đơn điện tử, chưa đề cập đến chứng từ điện tử. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế năm 2019 đã có quy định cụ thể về cả hóa đơn điện tử (có mã hoặc không có mã xác thực của cơ quan thuế) và chứng từ điện tử, bao gồm các loại chứng từ, biên lai được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh (người nộp thuế) bằng phương tiện điện tử khi thực hiện thủ tục về thuế hoặc các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các loại chứng từ, biên lai điện tử khác.

Hiện tại, hóa đơn được thực hiện bằng phương pháp điện tử, còn chứng từ khấu trừ thuế vẫn thực hiện thủ công bằng giấy khiến cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức khấu trừ thuế, thu các khoản khác thuộc ngân sách nhà nước mất thời gian, công sức, chi phí, do chứng từ giấy không kết nối được với hóa đơn điện tử.

Dự thảo nghị định mới đã xây dựng một cách tổng thể và chi tiết về hóa đơn, chứng từ, qua đó giúp cho cơ quan thuế và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp có điều kiện và cơ sở thực thi một cách hiệu quả những quy định này. Một nội dung đáng chú ý khác, đó là nghị định mới sẽ giải quyết được vấn đề tồn tại thực tế xã hội về chứng từ, hóa đơn giấy vốn đã là thói quen và ăn sâu vào văn hóa của doanh nghiệp từ trước đến nay là vẫn cho phép và quy định về hóa đơn, chứng từ giấy trong giai đoạn quá độ chuyển giao sang hóa đơn chứng từ điện tử; đồng thời định hướng, kế thừa để hình thành và xây dựng về cơ sở hạ tầng cũng như văn hóa, thói quen về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng hiện đại và khoa học.

Việc thống nhất quy định về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử trong một văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thiểu thời gian, công sức, chi phí cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuế. Trên thực tế, Dự thảo Nghị định về hóa đơn, chứng từ kế thừa hầu như toàn bộ các quy định phù hợp với thực tế của Nghị định 119/2018/NĐ-CP, chỉ bổ sung phần chứng từ điện tử, nên việc tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử không có gì vướng mắc.

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBERLOTUS           

Tổng đài CSKH: 1900 2038

Hotline: 0938 262 038

Website:  cyberlotus.com

Nef Digital SEOON