Giá trị pháp lý của định danh điện tử theo Dự thảo Nghị định mới

Du thao Nghi dinh quy dinh ve dinh danh va xac thuc dien tu

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước. Trong đó, Dự thảo quy định rõ về giá trị pháp lý của định danh điện tử, các quy định thông tin định danh điện tử đối với cá nhân, tổ chức… là căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai định danh và xác thực điện tử.

“Định danh điện tử” là gì?

“Định danh điện tử” là một hoặc một số thông tin để xác định duy nhất một cá nhân hoặc một tổ chức trong một giao dịch điện tử.

Dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử nêu rõ: Một cá nhân hoặc một tổ chức có thể được định danh trên nhiều hệ thống, sử dụng các phương thức xác thực điện tử khác nhau, nhưng đều xác định chính xác và duy nhất một cá nhân hoặc một tổ chức trong đời thực.

gia tri phap ly cua dinh danh dien tu
Giá trị pháp lý của định danh điện tử

Về giá trị pháp lý của định danh điện tử, dự thảo quy định, định danh điện tử có giá trị pháp lý trong các giao dịch điện tử tương đương với việc sử dụng giấy tờ định danh cá nhân, tổ chức trong đời thực, trừ trường hợp có quy định khác tại các luật chuyên ngành.

Thông tin định danh điện tử đối với cá nhân bao gồm: Định danh điện tử (trường khóa) và các thông tin định danh của cá nhân kèm theo, cụ thể như sau: Số chứng minh nhân dân; số định danh cá nhân; số hộ chiếu (đối với người nước ngoài); mã số bảo hiểm xã hội; mã số thuế cá nhân; họ và tên; ngày sinh; giới tính; nơi sinh hoặc nơi đăng ký khai sinh; địa chỉ thường trú.

Các thông tin khác nếu tổ chức cung cấp định danh điện tử muốn thu thập thì cần sự cho phép của cá nhân.

Thông tin định danh điện tử đối với tổ chức bao gồm định danh điện tử và các thông tin định danh của tổ chức.

Về tổ chức cung cấp định danh điện tử và thông tin định danh điện tử (IDP), dự thảo nêu rõ, các tổ chức cung cấp định danh điện tử và thông tin định danh điện tử gốc là các tổ chức tạo lập thông tin định danh gốc của người dân, doanh nghiệp và tổ chức, bao gồm: Bộ Công an; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBERLOTUS           

Tổng đài CSKH: 1900 2038

Hotline: 0938 262 038

Website:  cyberlotus.com

Email: info@cyberlotus.com

Nef Digital SEOON