Ngày cuối cùng của thời hạn khai nộp thuế là ngày nghỉ – Doanh nghiệp cần làm gì?

Quy dinh ve thoi han nop ho so khai thue neu ngay cuoi trung ngay nghi

Thời hạn khai nộp thuế là điều mà mọi doanh nghiệp, tổ chức đều cần nắm rõ. Tuy nhiên có thể ngày cuối cùng của thời hạn khai nộp thuế là ngày nghỉ, nhiều doanh nghiệp thắc mắc, không biết phải xử lý như thế nào? Doanh nghiệp liệu có bị tính khai, nộp thuế muộn hay không? Cùng CyberLotus giải đáp những băn khoăn này trong bài viết dưới đây.

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thay thế. Mặc dù nhiều quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh và thực tế công tác quản lý thuế, tuy nhiên, vẫn còn một số điểm chưa được quy định rõ.

Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã quy định cụ thể về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các hồ sơ có kỳ khai thuế theo tháng, quý, năm;  hồ sơ khai thuế từng lần phát sinh và hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. 

Việc xác định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định này, Khoản 4, Điều 8 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2022) quy định cụ thể cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế: “Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó”. Quy định này cũng hoàn toàn phù hợp với quy định tại Bộ Luật dân sự 91/2015/QH11 (Khoản 5, Điều 148: “5. Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó.”).

Tuy nhiên, tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC chưa có quy định cụ thể trong trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn khai, nộp hồ sơ khai thuế rơi vào ngày nghỉ.

Do đó, nhằm đảm bảo việc đồng nhất trong việc áp dụng văn bản, thống nhất quy định giữa các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định này tại “Điều 6a. Kết thúc thời hạn” cho phù hợp. Theo đó: 

“Điều 6a. Kết thúc thời hạn

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định này. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó”./.

 =======

Tài liệu tham khảo:

  • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;
  • Bộ Luật dân sự 91/2015/QH11;
  • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;
  • Nghị định số 91/2022/NĐ-CP;
  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC
  • Thông tư số 80/2021/TT-BTC;
  • Các bài viết liên quan.

Lời kết

Hy vọng bài viết này đã giúp doanh nghiệp làm rõ những quy định về việc khai nộp thuế nếu thời hạn cuối cùng là ngày nghỉ. Các chủ doanh nghiệp hãy ghi chú ngay những quy định này để công việc kê khai, nộp thuế không còn là trở ngại trên hành trình phát triển của doanh nghiệp nhé!

Nef Digital SEOON