Nghị định 165/2018/NĐ-CP – Căn cứ pháp lý vững chắc để triển khai giao dịch điện tử

Nghị định số 165/2018/ND-CP chính thức có hiệu lực đã trở thành căn cứ pháp lý vững chắc để giúp các cơ quan, các doanh nghiệp, cá nhân có thể dễ dàng ứng dụng, triển khai các giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Quy định cụ thể các nội dung liên quan đến chứng từ điện tử

Nghị định 165/2018/ND-CP quy định cụ thể các nội dung liên quan đến chứng từ điện tử giúp các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có thể dễ dàng triển khai các giao dịch điện tử, xóa bỏ những vướng mắc, những bất cập còn tồn đọng trong Nghị định số 27/2007/NĐ – CP.

Nghị định số 165/2018?ND-CP quy định rõ các nguyên tắc giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, cách thức chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử, cách thức chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng  từ giấy, cách sửa đổi chứng từ điện tử, lưu trữ và hủy hiệu lực của chứng từ điện tử, tiêu hủy và niêm phong chứng từ điện tử, các quy định đối với hệ thống thông tin, các quy định sử dụng dịch vụ người trung gian, bảo đảm an toàn trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính…

Khẳng định giá trị pháp lý và dảm bảo khả năng ứng dụng của chứng từ điện tử

Về vấn đề giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, Nghị định số 165 đã khẳng định giá trị pháp lý và đảm bảo khả năng ứng dụng của chứng từ điện tử, quy định các tình huống chấp nhận chứng từ điện tử là bản gốc phù hợp thực tiễn hiện nay của giao dịch điện tử. Nghị định 165 cũng đề cập trực tiếp đến việc sử dụng chữ ký số và các biện pháp kỹ thuật cụ thể tương đương chữ ký điện tử, tạo căn cứ pháp lý vững chắc, thuận lợi cho việc mở rộng triển khai giao dịch điện tử; đồng thời vẫn có quy định mở để đáp ứng các công nghệ mới trong tương lai. Đối với hệ thống thông tin, Nghị định số 165 quy định rõ về đảm bảo an toàn giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính trên cơ sở các quy định hiện hành về an toàn thông tin mạng.

Bên cạnh đó, Nghị định 165 cũng giải quyết vấn đề sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức (bao gồm cả ký số tự động) thay cho chỉ đề cập chữ ký số, chữ ký điện tử của cá nhân. Quy định này nhằm giải phóng phương thức áp dụng giao dịch điện tử, không bắt buộc phải mô phỏng hình thức chữ ký, con dấu như trong giao dịch giấy tờ truyền thống, khai thác tối đa tính hiệu quả của giao dịch điện tử.

Lời kết

Sự ra đời của Nghị định số 165 còn đảm bảo giúp các doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan nhà nước có thể dễ dàng triển khai, áp dụng giao dịch điện tử, phù hợp với thực tiễn người dùng, quy định rõ các cách thức xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính bằng phương thức điện tử. Đồng thời, quy định cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra và cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chỉ được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân xuất trình chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử trong trường hợp không thực hiện được việc xác minh thông tin theo phương thức điện tử.

—————————

CÔNG TY CỔ PHẦN CYBERLOTUS           

Tổng đài CSKH: 1900 2038

Hotline: 0938.2620.38

Website:  cyberlotus.com

Email: info@cyberlotus.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nef Digital SEOON