Nghị định 165/2018/NĐ-CP – Mang lại lợi ích cho cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp

Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của chính phủ về giao dịch điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 10/02/2019. Sự ra đời của Nghị định đã và đang bước đầu mang lại lợi ích, hiệu quả công việc cho cả các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước. 

Hiện thực hóa quyết tâm về một chính phủ phi giấy tờ

Việc quy định rõ cách thức giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính đã góp phần to lớn trong việc xây dựng một chính phủ điện tử, mọi giao dịch tài chính đều được xử lý, thực hiện theo một quy trình đầy đủ, khép kín hoàn toàn, đảm bảo an toàn, bảo mật từ khâu tiếp nhận phối hợp, xử lý, trình duyệt, ký…. Nghị định 165/2018/ND-CP là một trong những văn bản pháp luật quan trọng, tạo nên hành lang pháp lý vững chắc để xây dựng chính phủ điện tử, giúp tiết kiệm khoản lớn chi phí so với chừng từ giấy truyền thống.

Xóa bỏ những tồn tại của nghị định 27/2007/NĐ-CP

Sau hơn 10 năm ban hành, nghị định 27/2007/NĐ-CP đã cho thấy nhiều bất cập, không phù hợp với phương thức xử lý của giao dịch điện tử, làm cho doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước khó áp dụng trong thực tiễn hiện nay. Chưa kể, trong thực tiễn, có nhiều công đoạn giao dịch điện tử đòi hỏi phải thực hiện chuyển đổi hồ sơ, từ văn bản giấy sang dạng điện tử và ngược lại, tuy nhiên, Nghị định 27 lại chưa đưa ra hướng giải quyết cụ thể cho các vấn đề này, khiến cho việc áp dụng nghị định vào thực tiễn trở nên khó khăn, lúng túng. Chính vì vậy, sự ra đời của Nghị định 165 hứa hẹn sẽ giúp hoàn thiện hệ thống pháp lý của giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Nghị định 165 ra đời, khẳng định rõ giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, đảm bảo tính ứng dụng của chứng từ điện tử, quy định các tình huống chấp nhận chứng từ điện tử là bản gốc phù hợp với thực tiễn trong giao dịch điện tử hiện nay. Nghị định cũng giải quyết vấn đề sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử của cơ quan, tổ chức, bao gồm cả ký số tự động, thay cho chỉ đề cập đến chữ ký số, chữ ký điện tử của cá nhân như trước đây.

Ngoài ra, nhằm tránh gây phiền hà, khó khăn cho người dân, Nghị định 165 đã quy định rõ các cách thức xác minh thông tin về giao dịch điện tử trong hoạt đồng tài chính bằng phương pháp điện tử. Đồng thời, quy định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xác minh thông tin theo phương thức điện tử.

Lời kết

Có thế thấy, sự ra đời của nghị định 165/2018 NĐ-CP đã góp phần lớn vào việc giải quyết các tồn đọng, khó khăn của Nghị định cũ; giúp các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thể dễ dàng ứng dụng chứng từ điện tử vào các hoạt động tài chính thực tiễn hiện nay. Giảm phần lớn chi phí, xóa bỏ sự phiền hà, sách nhiễu thường gặp ở chứng từ giấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nef Digital SEOON