Những điều kiện để chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc?

nhung dieu kien de chung tu dien tu co gia tri la ban goc

Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính đã quy định cụ thể, rõ ràng về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử. Vậy cần những điều kiện nào để chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc? Việc chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử được thực hiện như thế nào? Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy có giá trị như chứng từ giấy không? Đó là những thắc mắc thường gặp của các doanh nghiệp. Ở bài viết này, CyberLotus sẽ giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những thắc mắc trên.

Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc khi nào?

  • Chứng từ điện tử được ký số bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan.
  • Hệ thống thông tin có biện pháp bảo đảm toàn vẹn chứng từ điện tử trong quá trình truyền gửi, nhận, lưu trữ trên hệ thống; ghi nhận cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan đã tham gia xử lý chứng từ điện tử và áp dụng một trong các biện pháp sau để xác thực cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan tham gia xử lý chứng từ điện tử: Xác thực bằng chứng thư số, xác thực bằng sinh trắc học, xác thực từ hai yếu tổ trở lên trong đó có yếu tố là mã xác thực dùng một lần hoặc mã xác thực ngẫu nhiên.
  • Các biện pháp khác mà các bên tham gia giao dịch thống nhất lựa chọn, bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, tính xác thực, tính chống chối bỏ, phù hợp với quy định của Luật giao dịch điện tử.

Chuyển đổi từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy

Nghị định 165/2018/NĐ-CP quy định cụ thể việc chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử. Cụ thể, về phương thức chuyển đổi, chứng từ giấy được chuyển sang chứng từ điển từ bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên hệ thống thông tin, hoặc nội dung của chứng từ giấy được chuyển thành dữ liệu để lưu vào hệ thống thông tin.

Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy phải đáp ứng điều kiện:

  • Phản ánh đầy đủ nội dung của chứng từ giấy.
  • Cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức thực hiện hoặc chịu trách nhiệm việc chuyển đổi chứng từ giấy thành chứng từ điện tử ký số trên chứng từ điện tử sau khi được chuyển đổi từ chứng từ giấy hoặc được xác thực bằng một trong các biện pháp xác thực quy định nêu trên.

Lời kết

Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy có giá trị như chứng từ giấy trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nef Digital SEOON