Tìm hiểu trọn bộ tính năng toàn diện của CyberHCM

4 tính năng cơ bản dành cho mọi doanh nghiệp

Quản lý nhân sự

Quản lý hàng triệu hồ sơ nhân sự tập trung, dễ dàng tìm kiếm thông tin nhân sự.

Hệ thống tự động gia hạn với nhân viên hết hạn hợp đồng. Các chức năng về bổ nhiệm/miễn nhiệm, tái ký/gia hạn, … được quy trình hóa.

Quản lý các danh sách phòng/ban trong công ty theo danh sách chức vụ cấp bậc của từng phòng ban & sơ đồ tổ chức.

Báo cáo nhân sự tối ưu, nắm bắt các số lượng nhân viên, năng lực nhân viên

Quản lý chấm công

Hỗ trợ đồng thời chấm công thủ công và chấm công tích hợp với máy chấm công vân tay. Tự động cập nhật dữ liệu chấm công lên hệ thống

Tự động tổng hợp & xử lý bảng công sau khi cập nhật nghỉ phép, công tác… với nhiều hình thức chấm công phức tạp (, vân tay,..)

Cho phép nhân viên đăng ký đi muộn/về sớm/làm online, gửi bảng công để nhân viên xác nhận & phản hồi.

Báo cáo chấm công linh hoạt để nhân sự có thể nắm bắt được tình trạng chấm công của các phòng ban, tình trạng đi muộn, về sớm, … để có thể điều chỉnh thông tin linh hoạt.

Quản lý nghỉ phép

Quản lý, theo dõi ngày nghỉ của nhân viên: Có những nhân viên nào nghỉ phép, nhân viên đã nghỉ bao nhiêu ngày, còn bao nhiêu ngày phép chưa được sử dụng,….

Cấu hình linh hoạt các loại ngày nghỉ, cấp phát ngày phép theo năm, theo đợt cho từng nhân viên kể cả những nhân viên mới

Cho phép nhân viên tự ghi lại các yêu cầu xin nghỉ phép với các loại nghỉ đa dạng như nghỉ phép, nghỉ chế độ.

Quy trình phê duyệt với các quyết định phê duyệt/ từ chối yêu cầu, thêm một ghi chú từ chối của cấp Quản lý giải thích cho nhân viên.

Tạo báo cáo cho danh mục nghỉ phép, chi tiết về loại phép, nhân viên, bộ phận và toàn công ty.

Nhận dữ liệu thống kê về những người nghỉ và đảm bảo bạn giữ năng suất ở mức cao nhất

Quản lý bảng lương

Tự động cập nhật dữ liệu ngày công, ngày phép, KPI, … từ các phân hệ khác vào phiếu lương.

Dễ dàng tạo bảng lương cho từng tháng với từng cấp phê duyệt khác nhau

Cho phép cấu hình các khoản mục linh động tùy thuộc vào lương theo giờ, hay lương hệ số, tính các khoản khấu trừ theo quy định trên hồ sơ & quy định của Nhà nước.

Tự động tính toán lương cho CBNV theo cấu trúc lương đã chọn

Cho phép nhập/xuất dữ liệu bảng lương linh hoạt dựa theo phân quyền. Xuất dữ liệu ra tệp tin excel với các cột nội dung thông tin tùy chỉnh.

Quy trình phê duyệt bảng lương theo từng bước tới từng người phụ trách

Quản lý tình hình chi trả lương, theo dõi công nợ lương, báo cáo phân tích thu nhập, phúc lợi.

Đăng ký ngay

2 tính năng đặc biệt của phiên bản CyberHCM+

Tích hợp Bảo hiểm xã hội điện tử

Khai báo linh động các thông số đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đơn vị pháp nhân

Thông báo danh sách cần khai báo nghiệp vụ tăng, giảm, điều chỉnh, bổ sung mức nộp

Khai báo chế độ ốm đau, thai sản (hỗ trợ kế thừa dữ liệu nghỉ phép)

Khai báo mức mua bảo hiểm tai nạn và quản lý nghiệp vụ đền bù

Kết nối, khai báo dữ liệu với BHXH thông qua hệ thống CyberCare

Nhận dữ liệu thống kê về những người nghỉ và đảm bảo bạn giữ năng suất ở mức cao nhất.

Quản lý chấm công

Xây dựng định mức cấp phát
– Ghi nhận thời gian cấp phát đầu vào: hiệu lực cấp phát.
– Ghi nhận vòng đời của trang thiết bị: hiệu lực thu hồi.

Quản lý cấp phát
Thông báo/lưu ý danh sách cần cấp phát từ các nghiệp vụ phát sinh: Khi có nhân viên mới, Điều chuyển lao động, Thay đổi vị trí công việc, Hết hạn vòng đời của trang thiết bị , Cấp phát theo nhu cầu đột xuất..

Quản lý thu hồi
Cảnh báo danh sách cần thu hồi từ các nghiệp vụ phát sinh: Khi giảm lao động, Điều chuyển lao động, Thay đổi vị trí công việc, Hết hạn sử dụng, Hư hỏng trang thiết bị.

Thống kê tồn kho
Quản lý xuất – nhập – tồn kho trang thiết bị theo nhóm & trạng thái các trang thiết bị.

Nâng cấp và trải nghiệm đầy đủ 7 tính năng của CyberHCM nâng cao

1000x560 Quan ly chia ca lam them gio

Quản lý chia ca & làm thêm giờ

– Chia ca làm việc linh hoạt theo tính chất của từng doanh
nghiệp
– Các yêu cầu tăng ca và các bước phê duyệt linh động
– Thời gian làm thêm giờ thực hiện đánh giá, đo lường theo
kết cấu, định mức của doanh nghiệp

Quản lý tuyển dụng

Quy trình hóa công tác tuyển dụng

Công tác tuyển dụng được quy trình hóa một cách hoàn chỉnh từ khâu tạo yêu cầu, lập kế hoạch, nhập thông tin ứng viên, phỏng vấn, đánh giá ứng viên, gửi offer, tạo quyết định tuyển dụng

Phỏng vấn không giấy tờ

Trên phần mềm, các thành viên tham gia vào quá trình phỏng vấn như cán bộ tuyển dụng, hội đồng PV có thể xem lịch phỏng vấn và thông tin chi tiết của ứng viên, thảo luận và đánh giá ứng viên trực tiếp tại các phiếu đánh giá.

Tự động hóa các bước

Phần mềm cho phép thiết lập các mẫu email gửi thư mời phỏng vấn, thư gửi offer tới cho ứng viên đồng thời tự động sinh ra các offer và các quyết định tuyển dụng tương ứng

Lưu trữ thông tin

Lưu trữ thông tin hồ sơ ứng viên như CV, thư mời phỏng vấn, đánh giá ứng viên, offer & quyết định tuyển dụng được lưu trữ trực tiếp ngay trên phần mềm do đó người dùng có thể dễ dàng tra cứu, đánh giá, sàng lọc ứng viên

Quản lý đào tạo

Quản lý kế hoạch đào tạo

 • Lập kế hoạch theo kết quả đánh giá nhân viên
 • Tình hình thực tế.

Quản lý đề xuất đào tạo

 • Đưa ra kế hoạch đào tạo năm
 • Đưa ra từ nhu cầu đột xuất.

Lập lịch đào tạo

 • Lập lịch đào tạo chi tiết
 • Thông báo lịch đào tạo online đến các đối tượng tham gia

Thực hiện & cập nhật kết quả đào tạo

 • Quản lý quá trình thực thi đào tạo
 • Cập nhật kết quả đào tạo theo tiêu chí khóa học
 • Cập nhật các chứng chỉ, văn bằng sau khóa học, cảnh báo sắp hết hạn chứng chỉ
 • Thu thập ý kiến học viên về khóa học, giảng viên online

Phân tích tình hình đào tạo

 • Thống kê các loại chi phí đào tạo
 • So sánh thực tế với kế hoạch đào tạo
 • Phân tích mức độ hài lòng các học viên đối với khóa học

Thực hiện & cập nhật kết quả đào tạo

 • Quản lý quá trình thực thi đào tạo
 • Cập nhật kết quả đào tạo theo tiêu chí khóa học
 • Cập nhật các chứng chỉ, văn bằng sau khóa học, cảnh báo sắp hết hạn chứng chỉ
 • Thu thập ý kiến học viên về khóa học, giảng viên online
1000x560 Quan ly giao viec

Quản lý giao việc

– Hỗ trợ Quản lý, điều phối, giám sát thời hạn công việc.
– Đảm bảo công việc thực hiện đúng tiến độ, cập nhật tình hình kịp thời, nhanh chóng.
– Đánh giá đúng & đầy đủ đối với nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý

1000x560 Quan ly quyet dinh nhan su ok

Quản lý Quyết định nhân sự

– Cấu hình các hình thức khen thưởng, kỷ luật & quản lý
các loại khen thưởng, kỷ luật như: Khen thưởng nhân viên xuất sắc của tháng, quý, năm…
– Quyết định, đề xuất khen thưởng kỷ luật đối với các cán bộ nhân viên dựa trên quy trình phê duyệt tùy chỉnh của doanh nghiệp.
– Hỗ trợ báo cáo khen thưởng, kỷ luật. Cho phép cán bộ nhân viên theo dõi thông tin khen thưởng, kỷ luật ngay tại màn hình thông tin nhân viên.

1000x560 Quan ly van ban

Quản lý văn bản

– Văn bản đến: Tiếp nhận, lưu trữ & thực hiện chuyển văn bản tới nghiệp vụ/bộ phận tiếp nhận
– Văn bản đi: Thực hiện tạo tự động văn bản hoặc upload văn bản, phê duyệt hoặc ký số (nếu có) và phát hành, lưu trữ văn bản

1000x560 Quan ly van phong dien tu

Quản lý văn phòng điện tử

Thực hiện đặt, sắp xếp phòng họp online. Giảm thiểu lịch họp & phòng họp bị chồng chéo, dẫn đến khó khăn cho Cán bộ nhân viên & Quản lý.